การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ดีแทคมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และกำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินงานที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ดีแทคมีเป้าหมายลดการใช้น้ำและพลังงานร้อยละ 10 ต่อปี และเก็บขยะอิเล็กทรอนิคส์ที่ไม่ใช้แล้วจากลูกค้าจำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อนำไปรีไซเคิลด้วยวิธีการที่เหมาะสมไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 

 

สำหรับเป้าหมายระยะยาว ดีแทควางแผนที่จะลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด และศูนย์บริการให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

1

ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

1

ทำการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ

2

พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ให้เป็นแพลทฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2

พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System: EMS) ให้เป็นแพลทฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อนำข้อมูลมาวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3

สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3

สร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4

ลดการใช้น้ำและพลังงาน

4

ลดการใช้น้ำและพลังงาน

5

กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

5

กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารเผยแพร่

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกเอกสารได้จาก Link ด้านล่างนี้ 

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

DOCX 0.02 MB