สแกนบาร์โค้ด
หน้าซองซิมเติมเงิน

กรุณาถือซิมบาร์โค้ด ระบบจะสแกนให้โดยอัตโนมัติ

      กรุณาตรวจสอบเลขบนบาร์โค้ดให้ถูกต้อง