โปรเน็ต โปรเสริม เน็ตไม่อั้น เล่นเน็ตต่อเนื่อง

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 384Kbps <p>1วัน</p>

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 384Kbps

1วัน

19 บาท / วัน
 • 500 MB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 384Kbps เมื่อครบ 500MB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากสมัครสำเร็จ
 • สมัครกด *104*691# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 512Kbps <p>1วัน</p>

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 512Kbps

1วัน

22 บาท / วัน
 • 500 MB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 512Kbps เมื่อครบ 500MB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากสมัครสำเร็จ
 • สมัครกด *104*692# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 1Mbps <p>1วัน</p>

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 1Mbps

1วัน

25 บาท / วัน
 • 500 MB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 1Mbps เมื่อครบ 500MB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากสมัครสมัคร
 • สมัครกด *104*693# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 4Mbps 1วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 4Mbps 1วัน

32 บาท / วัน
 • 1 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 4Mbps เมื่อครบ 1GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*694# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 10Mbps 1วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 10Mbps 1วัน

55 บาท / วัน
 • 2 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 10Mbps เมื่อครบ 2GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*695# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 512Kbps 7วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 512Kbps 7วัน

89 บาท / 7 วัน
 • 2.5 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 512Kbps เมื่อครบ 2.5GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 7 วันหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*629# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 1Mbps 7วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 1Mbps 7วัน

120 บาท / 7 วัน
 • 2.5 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 1Mbps เมื่อครบ 2.5GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 7 วันหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*659# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 4Mbps 7วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 4Mbps 7วัน

220 บาท / 7 วัน
 • 7 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 4Mbps เมื่อครบ 7GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 7 วันหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*679# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 10Mbps 7วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 10Mbps 7วัน

330 บาท / 7 วัน
 • 14 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 10Mbps เมื่อครบ 14GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 7 วันหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*689# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 512Kbps 30วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 512Kbps 30วัน

300 บาท / 30 วัน
 • 7.5 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 512Kbps เมื่อครบ 7.5GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 30 วันหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*649# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 1Mbps 30วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 1Mbps 30วัน

350 บาท / 30 วัน
 • 7.5 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 1Mbps เมื่อครบ 7.5GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 30 วันหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*696# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 4Mbps 30วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 4Mbps 30วัน

650 บาท / 30 วัน
 • 20 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 4Mbps เมื่อครบ 20GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 30 วันหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*697# โทรออก
เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 10Mbps 30วัน

เน็ตต่อเนื่องความเร็ว 10Mbps 30วัน

1100 บาท / 30 วัน
 • 33 GB
  • เน็ตความเร็วสูงสุด 10Mbps เมื่อครบ 33GB เล่นเน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
  • ใช้ได้ 30 วันหลังจากสมัคร
 • สมัครกด *104*698# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินใหม่และปัจจุบันจากดีแทคประเภทบุคคลธรรมดา โดยเมื่อสมัครสำเร็จและได้รับข้อความยืนยันจากระบบ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษรายการส่งเสริมการขายบริการเสริมอินเทอร์เน็ต มีรายละเอียดดังนี้ (อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  1. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 19 บาท ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 384Kbpsได้ 500MB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  2. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 22 บาท ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512Kbpsได้ 500MB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  3. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 89 บาท ใช้ได้ 7วันนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512Kbpsได้ 2.5GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  4. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 300 บาท ใช้ได้ 30วันนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 512Kbpsได้ 7.5GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  5. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 25 บาท ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1Mbpsได้ 500MB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  6. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 120 บาท ใช้ได้ 7วันนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1Mbpsได้ 2.5GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  7. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 350 บาท ใช้ได้ 30วันนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 1Mbpsได้ 7.5GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  8. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 32 บาท ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4Mbpsได้ 1GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  9. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 220 บาท ใช้ได้ 7วันนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4Mbpsได้ 7GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  10. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 650 บาท ใช้ได้ 30วันนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 4Mbpsได้ 20GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  11. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 55 บาท ใช้ได้ 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 10Mbpsได้ 2GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  12. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 330 บาท ใช้ได้ 7วันนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 10Mbpsได้ 14GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
  13. แพ็กเกจ เน็ตนี้พี่โอเค 1100 บาท ใช้ได้ 30วันนับจากเวลาที่สมัคร สามารถใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G ความเร็วสูงสุด 10Mbpsได้ 33GB หลังจากครบจำนวนที่กำหนด สามารถใช้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
 2. ผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน 4G และ 3G ความเร็วสูงสุดได้ตามแพ็กเกจที่เลือกใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์
 3. สิทธิการใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สามารถใช้ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 4. กรณีใช้บริการไม่หมด หรือไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานที่กำหนด สิทธิที่ได้รับจะสิ้นสุดทันที
 5. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบยอดบริการเสริมคงเหลือได้ ด้วยตนเองผ่านช่องทาง ดังนี้
  • บริการด่วนพิเศษ *101*1# (ไม่คิดค่าบริการ)
  • 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
  • สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค
 6. กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม “อินเทอร์เน็ต” ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งาน “อินเทอร์เน็ต” และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
 7. ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครแพ็กเกจรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวต้องมีจำนวนเงินคงเหลือเพียงพอต่อการสมัครในแต่ละครั้ง
 8. ผู้ใช้บริการ “อินเทอร์เน็ต” ให้บริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการนำไปใช้งานในต่างประเทศจะคิดค่าบริการในอัตราปกติ ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิพิเศษจะต้องใช้งานงานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น
 9. สิทธิการใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการAudio text บริการเลขหมายพิเศษ บริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 10. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการของบริการ “อินเทอร์เน็ต” เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา ของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ และกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ
 11. ระบบการจัดเก็บและการคำนวณค่าบริการ จะยึดถือตามระบบของบริษัทเป็นหลัก
 12. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 13. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม SMS, MMS หรือ “อินเทอร์เน็ต” จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญา หรือขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการ หรือก่อให้เกิดความเสียหาย หรือผลกระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทาง แพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการ ส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center ค่าโทรครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) 
 15. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548