ซูเปอร์เม้าท์ 3, 7 วัน

เหมาโทรฟรีเบอร์ดีแทคในช่วงเวลา เลือกได้ทั้งแบบ 3 และ 7 วัน

เม้าท์ 3 วัน

เม้าท์ 3 วัน

25 บาท / 3 วัน
  • ในช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น.
  • โทรส่วนเกิน,โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรนาทีละ 99 สตางค์
 • สมัครกด *103*303# โทรออก
เม้าท์ 7 วัน

เม้าท์ 7 วัน

59 บาท / สัปดาห์
  • ในช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น.
  • โทรส่วนเกิน,โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรนาทีละ 99 สตางค์
 • สมัครกด *103*307# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

 1. ลูกค้าปัจจุบันแฮปปี้ทุกซิมสามารถสมัครโปรโมชั่นนี้เพิ่มได้ โดยเลขหมายที่สมัครต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าสมัคร โดยจะใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หลังจากได้รับการยืนยันทาง SMS
 2. อัตราค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  1. แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรฟรีเบอร์ดีแทค ช่วง 5 ทุ่ม – 5 โมงเย็น (ค่าสมัคร 9 บาท/วัน, 25 บาท/3 วัน และ 59 บาท/7 วัน)
   1. โทรเบอร์ดีแทค เริ่มโทรช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น. ทุกครั้งที่โทรออกโทรฟรีครั้งละ 60 นาที ส่วนเกินนาทีละ 99 สต. จนถึงเวลา 17:00 น หรือภายในกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ โทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรนาทีละ 99 สต.
  2. แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรถูกเบอร์ดีแทค ช่วง 5 ทุ่ม – 5 โมงเย็น แค่นาทีละ 10 สตางค์ (ค่าสมัคร 5 บาท/วัน)
   1. โทรเบอร์ดีแทค เริ่มโทรช่วงเวลา 23:00 น. – 17:00 น. คิดค่าโทรนาทีละ 10 สตางค์ จนถึงเวลา 17:00 น. หรือภายในกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ กรณีโทรต่อเนื่องออกนอกช่วงเวลาที่กำหนดจะคิดอัตราค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่จนกว่าจะวางสาย 
   2. เริ่มโทรนอกช่วงเวลาหรือโทรเบอร์อื่น ๆ คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่จนกว่าจะวางสาย
   3. กรณีลูกค้ามีแฮปปี้โบนัส หรือแฮปปี้ใช้ฟรี ระบบจะคิดค่าบริการโดยหักจากกระเป๋าแฮปปี้โบนัส หรือกระเป๋าแฮปปี้ใช้ฟรี เมื่อโทรในเครือข่ายดีแทคก่อน โดยคิดค่าโทรนาทีละ 2 บาท คิดเป็นนาที (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จนจำนวนโบนัสหมดจึงจะคิดค่าบริการตามอัตราโปรโมชั่นนี้
 3. อัตราค่าโทร "แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์" คิดค่าโทรตามการใช้งานจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที้
 4. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น
 5. นาทีโทรฟรีของ “แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” ไม่สามารถใช้โทรหาแฮปปี้เบอร์คนโปรดได้
 6. ผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ “แฮปปี้เบอร์คนโปรด” และ “แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรถูกแค่ชั่วโมงละ 1 บาท” พร้อมกัน ระบบจะคิดค่าโทรหาเบอร์คนโปรดตามอัตราค่าบริการของ “แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรถูกแค่ชั่วโมงละ 1 บาท”
 7. เริ่มนับระยะเวลาการใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลาที่ระบบทำการสมัครสำเร็จ จนถึงเวลาเดียวกันของวันหมดอายุของ "แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์" แต่ละโปรโมชั่น ยกเว้น "แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที" ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะไม่ได้รับวันใช้งานเพิ่ม และจะต้องมีจำนวนวันใช้งานคงเหลือเพียงพอต่อระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของ "แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์" ที่สมัคร
 8. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบจำนวนนาทีคงเหลือของ “แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” และ ระยะเวลาใช้สิทธิ์ของ “แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์” ที่สมัคร โดยกด *101*1#(ไม่คิดค่าโทร)
 9. ผู้ใช้บริการไม่สามารถสมัคร "แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์" แต่ละโปรโมชั่นพร้อมกันได้มากกว่า 1 แพ็กเกจ ต้องรอจนครบระยะเวลาการใช้สิทธิ์ก่อนจึงจะสมัครใหม่ได้ ยกเว้น "แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์จิ๋ว เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที" สามารถสมัครโปรโมชั่นเดิมซ้ำได้ โดยจะมีผลให้ได้รับจำนวนนาทีรวมกัน และใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัคร
 10. เมื่อใช้บริการจนครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ของ แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ ระบบจะวางสายโดยอัตโนมัติ ยกเว้น “แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที” กรณีโทรต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ หรือครบตามจำนวนนาทีโทรฟรีที่ได้รับ ผู้ใช้บริการจะได้รับอัตราค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
 11. เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิ์ของ “แฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์ เหมาโทรเบอร์ดีแทคเป็นนาที”ที่สมัคร หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ จะถือว่าสละสิทธิ์ในจำนวนนาทีคงเหลือนั้น
 12. กรณีโทรหาเลขหมายที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดี หรือซิมแฮปปี้พร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย
 13. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน ถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถคืน หรือแลกเป็นเงิน หรือโอนสิทธิ์ให้เลขหมายอื่นได้
 14. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 15. ผู้ใช้บริการควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละโปรโมชั่นก่อนสมัครใช้บริการได้ที่  โทร. 1678 dtac call center คิดค่าโทรครั้งละ 3 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 16. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 17. การสมัครบริการนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 18. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

คำถามพบบ่อย