เล่นเน็ตสบายใจ ในราคาเหมาจ่ายต่อวัน

สมัครครั้งเดียว ใช้งานได้ทุกครั้ง
ตลอดการเดินทาง
เริ่มคิดค่าบริการเมื่อมียอดใช้งานจริง
ในต่างประเทศเท่านั้น

1.ตรวจสอบรายชื่อประเทศ
และเครือข่ายที่รองรับ โซน 1 คลิก
 • 299
  บาท

  1วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 500 MB

  สมัครกด *104*761# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 • 870
  บาท

  3วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 1.5 GB

  สมัครกด *104*751# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรกโดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 • 1,400
  บาท

  5วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 2.5 GB

  สมัครกด *104*752# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรกโดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

2.ตรวจสอบรายชื่อประเทศ
และเครือข่ายที่รองรับ โซน 2 คลิก
 • 450
  บาท

  1วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 500 MB

  สมัครกด *104*764# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 • 1,299
  บาท

  3วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 1.5 GB

  สมัครกด *104*749# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 • 2,099
  บาท

  5วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 2.5 GB

  สมัครกด *104*750# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

3.ตรวจสอบรายชื่อประเทศ
และเครือข่ายที่รองรับ โซน 3 คลิก
 • 499
  บาท

  1วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 500 MB

  สมัครกด *104*767# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 • 1,497
  บาท

  3วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 1.5 GB

  สมัครกด *104*768# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรกโดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 • 2,495
  บาท

  5วัน

  อินเทอร์เน็ตไม่จำกัด
  ความเร็วสูงสุด จำนวน 2.5 GB

  สมัครกด *104*769# โทรออก
  แพ็กเกจจะเริ่มคิดค่าบริการ
  และนับวันใช้งานอัตโนมัติเมื่อใช้งาน
  ในต่างประเทศครั้งแรกโดยใช้ได้
  ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร

 1. อัตราค่าบริการ, โปรโมชั่น, เครือข่าย และประเทศที่ร่วมรายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ค่าบริการของแต่ละแพ็กเกจมีอัตราดังต่อไปนี้

   Zone 1

  • แพ็กเกจ 1 วัน มีอัตราค่าบริการ 299 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 500 MB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
  • แพ็กเกจ 3 วัน มีอัตราค่าบริการ 870 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 1.5 GB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
  • แพ็กเกจ 5 วัน มีอัตราค่าบริการ 1,299 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 2.5 GB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
  • Zone 2

  • แพ็กเกจ 1 วัน มีอัตราค่าบริการ 450 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 500 MB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
  • แพ็กเกจ 3 วัน มีอัตราค่าบริการ 1,400 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 1.5 GB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
  • แพ็กเกจ 5 วัน มีอัตราค่าบริการ 2,099 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 2.5 GB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
  • Zone 3

  • แพ็กเกจ 1 วัน มีอัตราค่าบริการ 499 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 500 MB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
  • แพ็กเกจ 3 วัน มีอัตราค่าบริการ 1,497 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 1.5 GB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
  • แพ็กเกจ 5 วัน มีอัตราค่าบริการ 2,495 บาท รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดปริมาณ 2.5 GB เริ่มคิดค่าบริการ และนับวันใช้งานเมื่อมีการเปิดใช้เน็ตในต่างประเทศครั้งแรก โดยใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากสมัคร
 3. ความเร็วสูงสุดในการใช้งานอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับเครือข่ายของผู้ให้บริการนั้นๆ โดยเมื่อผู้ใช้บริการใช้งานอินเทอร์เน็ตจนครบตามจำนวนที่กำหนดในแพ็กเกจแล้ว ความเร็วในการใช้งานจะถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 128 Kbps โดยสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละแพ็กเกจ
 4. แพ็กเกจ Non-Stop Data Roaming สามารถใช้งานได้ทุกประเทศในโซนเดียวกัน
 5. การให้บริการอินเทอร์เน็ตบนเครือข่ายของผู้ให้บริการต่างประเทศดังกล่าวเป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี EDGE/3G/4G ที่ผู้ให้บริการในต่างประเทศนำมาให้บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/4G ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่า ในการใช้บริการแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อ ในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดการใช้บริการให้ครบถ้วน
 6. แพ็กเกจที่ใช้งานภายในประเทศทุกแพ็กเกจไม่รวมการใช้งานอื่นๆ ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ต่างประเทศ
 7. สำหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือน ระยะเวลาของแพ็กเกจเริ่มนับจากวันและเวลาที่แพ็กเกจมีผล และจะสิ้นสุดในวันสุดท้ายของแพ็กเกจ โดยจะคำนวณเวลาแบบครบรอบวัน (+24 ชั่วโมง) ตามเวลาประเทศไทย
 8. เมื่อครบกำหนดการใช้งานของแพ็กเกจ หรือการใช้งานนอกประเทศและเครือข่ายที่กำหนดจะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
 9. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 10. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมเครือข่ายที่ใช้บริการบนเรือในทะเล (Maritime), สายการบิน (Inflight) หรือเครือข่ายดาวเทียม (Satellite)
 11. เมื่อผู้ใช้บริการสมัครแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ และไม่สามารถยกยอดคงเหลือในแพ็กเกจปัจจุบันไปใช้ในครั้งหน้าได้
 12. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า