×

ติดต่อเรา

Call Center 1678

plikthai@dtac.co.th

ต้องการพลังความคิด

พลิกเมืองไทยให้ดีกว่าเดิม

เพราะเราเชื่อในพลังความคิดของคุณบวกกับพลังคนไทย ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่พลิกสังคมไทยให้ดีได้จริง

ทำไมต้องพลิกไทยกับดีแทค

“ทำไมต้องพลิกไทยกับดีแทค”

ทำไมต้องพลิกไทยกับดีแทค ถ้าคุณเห็นปัญหาในชุมชนรอบๆ ตัว และพร้อมจะลงมือแก้ไข คุณคือ Active Citizen และถ้าคุณต้องการทุน ทิศทาง พันธมิตร และทักษะอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อการแก้ปัญหาสังคมนั้นๆ ที่นี่คือจุดเริ่มต้น
ร่วมพลิกสังคมไทยให้น่าอยู่ไปพร้อมกับดีแทค!

#พลิกไทย

#plikthai #ดีแทคพลิกไทย #พลิกไทย #dtacplikthai

#ดีแทคพลิกไทย
#ดีแทคพลิกไทย
#ดีแทคพลิกไทย
#ดีแทคพลิกไทย #พลิกไทย
#ดีแทคพลิกไทย
#ดีแทคพลิกไทย
#ดีแทคพลิกไทย
#ดีแทคพลิกไทย
ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมการพลิกไทย

คุณอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ที่ปรึกษาศูนย์สร้างสรรค์ งานออกแบบ (TCDC)

ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์

คุณกิตติ สิงหาปัด

ผู้ประกาศข่าวและโปรดิวเซอร์ รายการข่าว 3 มิติ

คุณบุญลาภ ภูสุวรรณ

บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว ออนไลน์ไทยพับลิก้า

คุณอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์

ผู้อำนวยการร่วมด้วยช่วยกัน มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

คุณณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฟิร์ส คอยน์ จำกัด

คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค

พันธมิตรพลิกไทย

MEEFUND Start Passion Together

พันธมิตรของดีแทคในการดำเนินโครงการพลิกไทย ซึ่ง MEEFUND เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการทำ Crowdfunding หรือระบบการระดมความช่วยเหลือแบบออนไลน์ในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและทางการเงิน ทำให้ MEEFUND เข้าใจความมุ่งมั่นของผู้สร้างสรรค์กิจกรรมหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้าทายในการเข้าถึงแหล่งทุนและการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่นกัน MEEFUND จึงต้องการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ๆ ในการระดมความช่วยเหลือผ่านระบบออนไลน์ที่มีศักยภาพและน่าเชื่อถือ ให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้พบกับผู้ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ตรงกับดีแทคในการเชื่อมโยงทุกพลังให้เกิดความร่วมมือเพื่อพลิกไทยต่อไป

มูลนิธิกองทุนไทย

เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาผลกำไร จดทะเบียนเป็นมูลนิธิกองทุนไทยในปี พ.ศ.2541 และได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 0080 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ประสานกับบุคคล องค์กรในทุกภาคส่วน ของสังคมเพื่อนำทรัพยากรที่ได้ ไปสนับสนุนและทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมโดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กในระดับรากหญ้า เช่น กลุ่มเด็ก เยาวชน องค์กร ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนขนาดเล็กในพื้นที่ทั่วประเทศในประเด็น สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กรเหล่านั้นให้สามารถดำเนินงานพัฒนาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและพึ่งตนองได้ อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เข้มแข็งจากรากฐานและเพื่อให้ทุกคนในสังคมได้มีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม