iPhone XS และ iPhone XS Max | โปรดีแทค

 • iPhone XS
 • เปรียบเทียบ
 • ราคา

พิเศษเฉพาะ ลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไป
iPhone ราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

 • รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน
 • ผ่อนได้พร้อมกันทั้งค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้า
 • ลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ เมื่อสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด
รุ่นมือถือ
iPhone XR (64GB)
ราคาปกติ 29,900 บ.
iPhone XR (128GB)
ราคาปกติ 31,900 บ.
iPhone XR (256GB)
ราคาปกติ 35,900 บ.
iPhone XS (64GB)
ราคาปกติ 39,900 บ.
iPhone XS (256GB)
ราคาปกติ 45,900 บ.
iPhone XS (512GB)
ราคาปกติ 53,900 บ.
iPhone XS Max (64GB)
ราคาปกติ 43,900 บ.
iPhone XS Max (256GB)
ราคาปกติ 49,900 บ.
iPhone XS Max (512GB)
ราคาปกติ 57,900 บ.
แพ็กเกจเริ่มต้น
699
แพ็กเกจเริ่มต้น
899
แพ็กเกจเริ่มต้น
1099
26,300 25,200 24,200
28,300 27,200 26,200
32,300 31,200 30,200
36,300 35,200 34,200
42,300 41,200 40,200
50,300 49,200 48,200
40,300 39,200 38,200
46,300 45,200 44,200
54,300 53,200 52,200

ดีแทคใจดี
iPhone ลดค่าเครื่องสูงสุด 7,700 บาท

เมื่อสมัครแพ็กเกจและ
ชำระค่าบริการล่วงหน้าตามที่กำหนด

 • รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน
 • ผ่อนได้พร้อมกันทั้งค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้า
 • ลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ เมื่อสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด
รุ่นมือถือ
iPhone XR (64GB)
ราคาปกติ 29,900 บ.
iPhone XR (128GB)
ราคาปกติ 31,900 บ.
iPhone XR (256GB)
ราคาปกติ 35,900 บ.
iPhone XS (64GB)
ราคาปกติ 39,900 บ.
iPhone XS (256GB)
ราคาปกติ 45,900 บ.
iPhone XS (512GB)
ราคาปกติ 53,900 บ.
iPhone XS Max (64GB)
ราคาปกติ 43,900 บ.
iPhone XS Max (256GB)
ราคาปกติ 49,900 บ.
iPhone XS Max (512GB)
ราคาปกติ 57,900 บ.
ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 4,000.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 1,499
ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 3,000.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 1,099
ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 2,000.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 899
ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 1,500.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 699
22,200 24,200 25,200 26,300
24,200 26,200 27,200 28,300
28,200 30,200 31,200 32,300
32,200 34,200 35,200 36,300
38,200 40,200 41,200 42,300
46,200 48,200 49,200 50,300
36,200 38,200 39,200 40,300
42,200 44,200 45,200 46,300
50,200 52,200 53,200 54,300

สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า
จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือน ขึ้นไป

เช็คสิทธิ์กด *399*369#

รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด 10,200 บาท*
* ส่วนลดค่าเครื่องนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 • รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน
 • ผ่อนได้พร้อมกันทั้งค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้า
 • ลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ เมื่อสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด
รุ่นมือถือ
iPhone XR (64GB)
ราคาปกติ 29,900 บ.
iPhone XR (128GB)
ราคาปกติ 31,900 บ.
iPhone XR (256GB)
ราคาปกติ 35,900 บ.
iPhone XS (64GB)
ราคาปกติ 39,900 บ.
iPhone XS (256GB)
ราคาปกติ 45,900 บ.
iPhone XS (512GB)
ราคาปกติ 53,900 บ.
iPhone XS Max (64GB)
ราคาปกติ 43,900 บ.
iPhone XS Max (256GB)
ราคาปกติ 49,900 บ.
iPhone XS Max (512GB)
ราคาปกติ 57,900 บ.
ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 4,000.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 1,499
ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 3,000.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 1,099
ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 2,000.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 899
ชำระค่าบริการ
ล่วงหน้า 1,500.-
แพ็กเกจเริ่มต้น 699
19,700 22,700 24,700 25,800
21,700 24,700 26,700 27,800
25,700 28,700 30,700 31,800
29,700 32,700 34,700 35,800
35,700 38,700 40,700 41,800
43,700 46,700 48,700 49,800
33,700 36,700 38,700 39,800
39,700 42,700 44,700 45,800
47,700 50,700 52,700 53,800

สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนและลูกค้าดีแทคเติมเงิน
ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป 
และมียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 150 บาท ต่อเดือน

iPhone เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
รับส่วนลดค่าเครื่อง 2,000 บาทจากราคาปกติ*

* ส่วนลดค่าเครื่องนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับ ส่วนลดจากรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ
ไม่ติดสัญญา ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน

รุ่นมือถือ
iPhone XS Max (64GB)
iPhone XS Max (256GB)
iPhone XS Max (512GB)
iPhone XS (64GB)
iPhone XS (256GB)
iPhone XS (512GB)
iPhone XR (64GB)
iPhone XR (128GB)
iPhone XR (256GB)
ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
43,900 41,900
49,900 47,900
57,900 55,900
39,900 37,900
45,900 43,900
53,900 51,900
29,900 27,900
31,900 29,900
35,900 33,900

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม
  2. ระยะสัญญา 12 เดือน
  3. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน ชำระเงินจำนวน 6,000 บาท กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงตามที่ได้รับ
  4. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  5. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10 เดือน
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  9. เครื่องราคาพิเศษสำหรับลูกค้า BLUE MEMBER / GOLD MEMBER เฉพาะเลขหมายที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา อายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป และ มีสถานะ BLUE MEMBER / GOLD MEMBER ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 • เงื่อนไขการซื้อเครื่องเปล่าราคาพิเศษ
  1. สำหรับลูกค้า Blue Member และ Gold Member ที่มีอายุการใช้งาน 90 วันขึ้นไป และมียอดค่าใช้บริการขั้นต่ำ 150 บาท ต่อเดือน
  2. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 เครื่อง โดย 1 หมายเลข สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 เครื่อง เท่านั้น
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นผ่อนชำระบัตรเครดิต

 • โปรโมชั่นผ่อนชำระบัตรเครดิต เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษ ที่สำนักงานบริการดีแทค

  โปรโมชั่นผ่อนชำระบัตรเครดิต เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษ
  กรณีเลือกซื้อเครื่องที่สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค

  ระยะเวลาผ่อน บัตรเครดิต
  ผ่อน 0% 36 เดือน
  ผ่อน 0% 24 เดือน
  ผ่อน 0% 15 เดือน
  ผ่อน 0% 10 เดือน

  โปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 10 เดือน

  บัตรเครดิต /
  บัตรกดเงินสด
  เครดิตเงินคืน เงื่อนไข

  บัตรเครดิตกรุงศรี
  แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 28,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท
  ลงทะเบียน SMS พิมพ์ MTG2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งไปที่ 061-404-5555 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ
  รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดรายการ

  เฟิร์สช้อยส์
  แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 700 บาท

  ยูโอบี
  ต่อที่ 1
  แบ่งชำระตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 350 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,600 บาท
  ต่อที่ 2
  รับส่วนลด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสม เท่ากับยอดผ่อนชำระต่อเซลล์สลิป
  ลงทะเบียน SMS พิมพ์ SMP3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งไปที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท ต่อบัตรตลอดรายการ
  รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากสิ้นสุดรายการ

  ไทยพาณิชย์
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่าของยอดซื้อ
  - รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ
  - รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดซื้อ
  รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากหลังวันทำรายการ

  กรุงไทย
  ต่อที่ 1
  แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 550 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
  ต่อที่ 2
  รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13% เมื่อใช้คะแนนสะสมขั้นต่ำ 2,000 สูงสุดไม่เกินราคาสินค้า
  ลงทะเบียน sms พิมพ์ TC1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ครั้งละ 3 บาท) หากไม่ประสงค์แลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0
  รับเครดิตเงินคืน และคะแนนสะสมภายใน 60 วัน นับจากสิ้นสุดรายการ
 • โปรโมชั่นผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต กรณีเลือกซื้อเครื่องผ่าน dtac online store
  บัตรเครดิต โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน

  บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
  กสิกรไทย
  โปรโมชั่นผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยบัตรเครดิตกสิกร 7,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 

  ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561
  โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน ลงทะเบียนก่อนทำรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น

  ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 3%
  จำกัดเครดิตเงินคืน 60 บาท / เซลล์สลิป และสูงสุด 960 บาท / ท่านรวมทุกเว็บไซต์ที่ร่วมรายการตลอดรายการ
  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ OL (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย 
  ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)

  ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10%
  เมื่อแลก คะแนน KBank Reward Point เท่ายอดซื้อ
  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS พิมพ์ OP (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก สุดท้าย เว้นวรรค จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก 
  ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) รอข้อความตอบรับจากระบบจึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

  ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2561

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888


  บัตรเครดิตกรุงศรีฯ
  และในเครือ
  คลิกดูรายละเอียด
  โปรโมชั่นผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน (เฉพาะบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์)
  ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน (บัตรเครดิตกรุงศรีฯ และในเครือ)

  เครดิตเงินคืน รับเครดิตเงินคืน 5% ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS พิมพ์ DT (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
  ส่งมาที่ 0614045555 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) รอข้อความตอบรับจากระบบจึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  • บัตรเครดิตกรุงศรีฯ และในเครือที่ร่วมรายการ
  • บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี
  • บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
  • บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
  • เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
  • ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
  • บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
  • บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

  ตั้งแต่วันที่ 19-22 ต.ค. 61


  บัตรเครดิตเคทีซี
  โปรโมชั่นผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน
  เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยบัตรเครดิตเคทีซีตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

  ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 2%
  ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ PX (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย #และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก
  ส่งมาที่ 0613845000 (ครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ทำรายการแบ่งชำระเท่านั้น (1 ครั้ง ต่อการแบ่งชำระ 1 รายการ)
  (หากไม่ประสงค์แลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ

  ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 18% จากจำนวนคะแนนที่ใช้แลก
  • แลกคะแนนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินราคาสินค้า
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ PX (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วย #และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ครั้งละ 3 บาท) ภายในวันที่ทำรายการแบ่งชำระเท่านั้น (1 ครั้ง ต่อการแบ่งชำระ 1 รายการ) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
  • ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนขั้นต่ำ 2,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินราคาสินค้าที่แบ่งชำระ
  • เคทีซีจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับเดือนที่ทำรายการแบ่งชำระ


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือ โทร 02 123 5000

  ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561


  บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
  โปรโมชั่นผ่อนชำระ
  ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
  เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพตั้งแต่ 7,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 4%
  • หรือรับเครดิตเงินคืน 18% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้า
   • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 15,000 บาทต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ
   • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 83,334 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลักตลอดรายการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ BSMP (วรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 (ครั้งละ 3 บาท) และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ
   • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขายให้กับสมาชิกบัตรหลักที่ไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 638 4000

  ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

 

คำถามที่พบบ่อย