ตัวแทนขายและให้บริการ

1) ข้อมูลตัวแทนร้านค้าผู้ให้บริการเพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า ท่านสามารถค้นหาข้อมูลตัวแทนผู้ให้บริการ
การทำธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการจาก
2) ข้อมูลตัวแทนร้านค้าผู้ให้บริการรายใหญ่

ข้อมูลล่าสุด 09/2561

ลำดับ ข้อมูลพาร์ทเนอร์ตัวแทนผู้ให้บริการ เว็บไซด์
1บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทยwww.singerthai.co.th
2บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัดhttps://www.easybills.in.th/Payment/mobile/DTAC%20Online
3บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัดwww.utopup.co.th
4บริษัท ธนทัต โซลูชั่น จำกัดwww.feel-pay.com
5บริษัท บางกอกบิซิเนส ออนไลน์ จำกัดhttp://www.bangkokbusinessonline.com
6บริษัท ฟอร์ทสมาร์ท จำกัด (มหาชน)www.boonterm.com
7บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัดhttps://mediacenter.co.th/
8บริษัท ยูนิคอร์น (ประเทศไทย) จำกัดhttps://airpay.co.th/
9บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัดhttps://www.wondd.com/
10บริษัท ศิริสมาร์ท แอดวานซ์โฟน จำกัดwww.sirismartadvance.com
11บริษัท อามิโค กรุ๊ป จำกัดhttps://www.thyber.com/
12บริษัท อาร์คอินโนเวทีฟ จำกัดhttp://www.arcinnovative.com/
13บริษัท ฮัลโหลท็อปอัพ จำกัดwww.hellotopup.com
14บริษัท เค พี ออนไลน์ เซอร์วิส จำกัดwww.kp-onlineservice.com
15บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัดhttp://termsabuyplus.com/
16บริษัท เอดีที ออนไลน์ (ไทยแลนด์) จำกัดhttps://www.adtonline.co.th/about
17บริษัท แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)http://www.advws.com/
18บริษัท แอ็นทรูเรียม เทค-ดีไซน์ จำกัดwww.anthurium.co.th
19ห้างหุ้นส่วนจำกัด เว็บเพย์www.wepay.in.th
1