เงื่อนไขการรับสิทธิ์

ระยะเวลาของแคมเปญ
1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2562

  1. เงื่อนไขการรับอินเทอร์เน็ต 1GB 7 วันฟรี :
    ชำระค่าบริการรายเดือนระบบดีแทค ตั้งแต่ 500 บาทผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นบนมือถือของ 9 ธนาคารที่เข้าร่วมแคมเปญ ประกอบด้วย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กรุงศรี ธ.ทหารไทย ธ.ธนชาต ธ.ออมสิน และ ธ.ยูโอบี
  2. สิทธิพิเศษนี้สำหรับ 5,000 บิลแรกที่ทำการชำระผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นบนมือถือของแต่ละธนาคาร โดยบริษัทฯ จะทำการสรุปข้อมูลทุกๆสิ้นเดือน และจะทำการสมัครแพ็กฟรีอินเทอร์เน็ต 1 GB นาน 7 วันและส่ง SMS เพื่อแจ้งให้กับผู้ที่เข้าเงื่อนไขของแคมเปญในที่ 15 ของเดือนถัดไป  
  3. สิทธิ์จะเริ่มนับใหม่ในแต่ละเดือน ลูกค้าที่เคยได้รับสิทธิ์แล้ว สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้ในเดือนถัดๆไป ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ dtac call center โทร. 1678

Terms & Conditions

Campaign period is
1 June – 31 August 2019

  1. Free internet 1 GB 7 days conditions :
    Conduct dtac bill payment valued 500 Baht or more via mobile applications of participated banks including Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Bangkok Bank, Krungthai Bank, Bank of Ayudhya, Thai Military Bank, Thanachart Bank, Government Savings Bank & UOB
  2. This privilege is applicable for the first 5,000 transactions per month made via each bank’s mobile app. Dtac will summarize eligible transactions at the end of each month and will provide free internet by sending SMS to eligible customers on 15th of the following month
  3. The right of receiving free internet will be reset every month end. Customers will be eligible for free internet in next month as per terms & conditions.

More information, please contact dtac call center Tel. 1678