dtac reward

ค้นหาจาก

ประเภทของ reward

Kyra Mode

22 ม.ค. - 31 ธ.ค. 61

dtac rewarddtac rewarddtac rewarddtac reward

  • รับส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อซื้อชุดชั้นในจากเว็บไซต์ Kyra Mode (www.kyramode.com)
  • ซื้อครบ 1,500 รับส่วนลด 300 บาท (ลด 20%) กดรับสิทธิ์ฟรี *140*144# โทรออก
  • ซื้อครบ 2,000 รับส่วนลด 500 บาท (ลด 25%) กดรับสิทธิ์ฟรี *140*145# โทรออก
  • ซื้อครบ 5,000 รับส่วนลดทันที 2,000 บาท (ลด 40%) กดรับสิทธิ์ฟรี *140*146# โทรออก

เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ

dtac rewarddtac rewarddtac rewarddtac reward
  • ขอสงวนสิทธิ์การใช้โค้ดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน/เดือน
  • รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ และสามารถใช้ส่วนลดในการซื้อใน 1 ครั้งเท่านั้น
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆ
  • Kyra Mode ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ Kyra Mode กำหนด
    1