สั่งซื้อ iPhone 8 (PRODUCT)RED™ ล่วงหน้าได้แล้วที่ดีแทค

สั่งซื้อ iPhone 8 (PRODUCT)RED™ ล่วงหน้า
ที่ dtac online store ระหว่างวันที่ 10-22 เม.ย. 2561

ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืน
ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ วันที่ 26 เม.ย. 61

ย้ายค่ายออนไลน์วันนี้ ลดเพิ่ม 1,500.-
และ Wireless charger ฟรี คลิก

(PRODUCT)RED™ - iPhone 8 Special Edition

iPhone 8 (PRODUCT)RED™ จัดส่งวันที่ 26 เม.ย. 61

Loading ...

1. สิทธิการสั่งซื้อ iPhone 8 (PRODUCT)RED™ 64GB ล่วงหน้าราคาปกติและราคาพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงิน ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าทั่วไป ที่สั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าผ่าน dtac online store ระหว่างวันที่ 10-22 เมษายน 2561 เท่านั้น

 • - ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินต้องเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน ให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ
 • - ลูกค้าเครือข่ายอื่นต้องเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นดีแทคแบบรายเดือนให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ

2. โปรโมชั่น iPhone 8 (PRODUCT)RED™ 64GB ราคาพิเศษ สำหรับลูกดีแทครายเดือนที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน) กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 10,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 5,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,499 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 500 บาทนาน 10 เดือน
 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 7,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 4,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,099 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 400 บาทนาน 10 เดือน
 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 6,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 3,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 899 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 300 บาทนาน 10 เดือน
 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 4,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 699 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาทนาน 12 เดือน
 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 1,500 บาท ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 599 บาทต่อเดือนขึ้นไป

3. การสั่งซื้อล่วงหน้านี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินตามโปรโมชั่นเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการให้สมบูรณ์ และได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อทางอีเมล และ SMS จึงจะถือว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

4. ลูกค้าที่ชำระเงินออนไลน์กับ dtac online store เรียบร้อยสมบูรณ์จะได้รับสินค้าภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17:00น. ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนสั่งซื้อ และวันที่รับสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า สำหรับการรับสินค้าที่ดีแทคฮอลล์ ลูกค้าสามารถติดต่อรับสินค้าได้เมื่อระบบทำการแจ้งสถานะการจัดส่งทาง SMS และ email แล้ว

5. กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

6. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน เป็นการชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับ

7. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

8. สงวนสิทธิ์สั่งซื้อเครื่องล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น โดยการสั่งซื้อล่วงหน้าจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สั่งซื้อพร้อมชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ก่อนและหลังตามลำดับ

9. สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อเครื่องล่วงหน้า โดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

10. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ

11. หากสินค้าชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. สิทธิการสั่งซื้อ iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED™ 64GB ล่วงหน้าราคาปกติและราคาพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงิน ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าทั่วไป ที่สั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าผ่าน dtac online store ระหว่างวันที่ 10-22 เมษายน 2561 เท่านั้น

 • - ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินต้องเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน ให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ
 • - ลูกค้าเครือข่ายอื่นต้องเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นดีแทคแบบรายเดือนให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ

2. โปรโมชั่น iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED™ 64GB ราคาพิเศษ สำหรับลูกดีแทครายเดือนที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 12 เดือน (สัญญา 12 เดือน) กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 10,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 5,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,499 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 500 บาทนาน 10 เดือน
 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 7,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 4,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,099 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 400 บาทนาน 10 เดือน
 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 6,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 3,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 899 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 300 บาทนาน 10 เดือน
 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 4,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 2,000 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 699 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาทนาน 12 เดือน
 • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 1,500 บาท ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 599 บาทต่อเดือนขึ้นไป

3. การสั่งซื้อล่วงหน้านี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินตามโปรโมชั่นเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการให้สมบูรณ์ และได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อทางอีเมล และ SMS จึงจะถือว่าการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

4. ลูกค้าที่ชำระเงินออนไลน์กับ dtac online store เรียบร้อยสมบูรณ์จะได้รับสินค้าภายในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 17:00น. ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนสั่งซื้อ และวันที่รับสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า สำหรับการรับสินค้าที่ดีแทคฮอลล์ ลูกค้าสามารถติดต่อรับสินค้าได้เมื่อระบบทำการแจ้งสถานะการจัดส่งทาง SMS และ email แล้ว

5. กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

6. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน เป็นการชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับ

7. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

8. สงวนสิทธิ์สั่งซื้อเครื่องล่วงหน้าภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น โดยการสั่งซื้อล่วงหน้าจะอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์สั่งซื้อพร้อมชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ก่อนและหลังตามลำดับ

9. สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อเครื่องล่วงหน้า โดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

10. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ

11. หากสินค้าชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรเครดิต/โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
กสิกรไทย

โปรโมชั่นผ่อนชำระ
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมูลค่ารวม 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เม.ย. 61

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888บัตรเครดิตกรุงศรีฯ
และในเครือ
คลิกดูรายละเอียด
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
ผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน (เฉพาะบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์)
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน (บัตรเครดิตกรุงศรีฯ และในเครือ)
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมูลค่ารวม 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 

รับเครดิตเงินคืนสำหรับยอดผ่อน 0% 6 หรือ 10 เดือน
(รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท ต่อ 1 หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ)
รับเครดิตเงินคืน 700 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 20,000 - 24,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 950 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 25,000 – 29,999 บาทต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 30,000 – 34,999 บาทต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน (ลูกค้าต้องลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่อนชำระ)
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS พิมพ์ ONL เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555
รอข้อความตอบรับจากระบบจึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
สูงสุด  18,000 บาท ต่อหมายเลขบัญชีหลัก/ตลอดรายการ

บัตรเครดิตกรุงศรีฯ และในเครือที่ร่วมรายการ
- บัตรเครดิต กรุงศรี วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/เจซีบี
- บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
- บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า
- เซ็นทรัล เครดิตคาร์ด
- ซิมเพิล วีซ่า คาร์ด
- บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า
- บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ และบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 61บัตรเครดิตเคทีซี
โปรโมชั่นแบ่งชำระ
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมูลค่ารวม 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10%
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ
(ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ก่อนทำรายการผ่อนชำระ)

ต่อที่ 2 รับเพิ่มคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X5 เท่า*
*คะแนนสะสมปกติ 1 เท่า + คะแนนสะสมพิเศษ 4 เท่า
(ลูกค้าต้องลงทะเบียนผ่าน www.ktc.co.th/shoponline ก่อนทำรายการผ่อนชำระ)

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 61


บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตมูลค่ารวม 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป 

รับเครดิตเงินคืนสำหรับยอดผ่อน 0% 6 หรือ 10 เดือน
จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,400 บาท ต่อท่านตลอดรายการ และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน ต่อท่านตลอดรายการ
1. รับเครดิตเงินคืน 300 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
หรือ แลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้ารับเครดิตเงินคืน 14%

2. รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
หรือ แลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้ารับเครดิตเงินคืน 18%

ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 14% และ 18% ก่อนทำรายการผ่อนชำระ
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS พิมพ์ BSMP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4712922 (ครั้งละ 3 บาท) 
รอข้อความตอบรับจากระบบจึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. - 31 พ.ค.61