มูลค่า 150,000.-
CEO Series 1   มูลค่า 299,000.-
ประกอบด้วย
•  Super Platinum number 1-1111 to 7-7777 แบบรายเดือน 1 เลขหมาย
•  Lucky number 5 star อ.ช้าง แบบรายเดือน 1 เลขหมาย
•  Gold Elite Samsung S8+ 1 เครื่อง
•  แพ็กเกจ Go NO LIMIT 1999 ใช้เน็ตและโทรไม่จำกัด 24 เดือน
CEO SERIES 1
199,999.-
เลือกเบอร์
รับเครื่อง 1 ต.ค.60
มูลค่า 300,000.-
CEO Series 1 Plus  มูลค่า 449,000.-
ประกอบด้วย
•  Super Platinum number 8-8888 to 9-9999 แบบรายเดือน 1 เลขหมาย
•  Lucky number 5 star อ.ช้าง แบบรายเดือน 1 เลขหมาย
•  Gold Elite Samsung S8+ 1 เครื่อง
•  แพ็กเกจ Go NO LIMIT 1999 ใช้เน็ตและโทรไม่จำกัด 36 เดือน
CEO Series 1 Plus
249,999.-
เลือกเบอร์
รับเครื่อง 1 ต.ค.60
มูลค่า 150,000.-
CEO Series 2   มูลค่า 319,999.-
ประกอบด้วย
•  Super Platinum number 1-1111 to 7-7777 แบบรายเดือน 1 เลขหมาย
•  Lucky number 5 star อ.ช้าง แบบรายเดือน 1 เลขหมาย
•  Gold Elite Samsung note 8 1 เครื่อง
•  แพ็กเกจ Go NO LIMIT 1999 ใช้เน็ตและโทรไม่จำกัด 24 เดือน
CEO SERIES 2
229,999.-
เลือกเบอร์
รับเครื่อง 1 พ.ย.60
มูลค่า 300,000.-
CEO Series 2 Plus   มูลค่า 469,000.-
ประกอบด้วย
•  Super Platinum number 8-8888 to 9-9999 แบบรายเดือน 1 เลขหมาย
•  Lucky number 5 star อ.ช้าง แบบรายเดือน 1 เลขหมาย
•  Gold Elite Samsung note 8 1 เครื่อง
•  แพ็กเกจ Go NO LIMIT 1999 ใช้เน็ตและโทรไม่จำกัด 36 เดือน
CEO Series 2 Plus
279,999.-
เลือกเบอร์
รับเครื่อง 1 พ.ย.60
มือถือทองคำ มาพร้อมเบอร์สุดล้ำ CEO Series จากดีแทค พร้อมให้สุดยอดผู้นำเช่นคุณเป็นเจ้าของแล้ว เปิดจองพร้อมชำระมัดจำตั้งแต่ 22 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ที่ศูนย์บริการดีแทค

รับเครื่องพร้อมซิมการ์ดได้ที่ Gold Elite Paris (Thailand) Central Embassy ชั้น 4 โทร. 089-479-9999, 090-001-0009 (Gold Elite Samsung Galaxy S8+ รับเครื่องพร้อมซิมตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 และ Gold Elite Samsung Galaxy Note8 รับเครื่องพร้อมซิมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2560)

วิธีการจอง
 • จองผ่านหน้าเว็บดีแทคเท่านั้น
 • เลือกเบอร์ Super Platinum พร้อม Lucky Number 5 Star อ.ช้าง
 • เลือกรุ่นที่ต้องการ
 • ชำระค่ามัดจำล่วงหน้าที่ศูนย์บริการดีแทค พร้อมเปิดจดทะเบียนเบอร์ที่ลูกค้าเลือกตามที่กำหนดหลังจากวันจองไม่เกิน 5 วัน (เริ่ม 22 ก.ย. 60) โดยเงินมัดจำที่จ่ายล่วงหน้าจะได้รับในรูปแบบของในเสร็จชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ของทั้ง 2 เลขหมาย กรณีไม่ชำระค่ามัดจำตามวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการจองสิทธิ์และเบอร์ที่เลือก
 • รับ MMS ยืนยันการชำระเงินมัดจำจากดีแทคภายใน 24 ชม
หมายเหตุ
เงินมัดจำที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้า จะได้รับหลักฐานการชำระในรูปแบบใบเสร็จรับเงินค่าบริการล่วงหน้ารายเดือนของเบอร์ที่จดทะเบียน รายละเอียดการรับเครื่องและซิมการ์ด โดยจะได้รับตามวันที่กำหนด พร้อมแสดงหลักฐาน ได้แก่ 1. แสดงใบเสร็จรับเงินค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 2. ข้อความ MMS ยืนยันการรับสิทธิ์การเป็นเจ้าของเครื่องและเบอร์ 3. บัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อในใบเสร็จรับเงินค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า

เงื่อนไขการใช้บริการ
CEO Series ร่วมกับเบอร์ Super Platinum 1-1111 to 7-7777
 • เงินมัดจำที่ชำระ ถือว่าเป็นค่าบริการใช้งานเบอร์แบบรายเดือนร่วมกับแพ็กเกจ Go NO LIMIT 1999 รับสิทธิ์ใช้เน็ตและโทรไม่จำกัด เป็นระยะเวลล่วงหน้า 24 เดือน
 • สงวนสิทธิ์การปรับลดแพ็กเกจที่ไม่ต่ำกว่า 1999 เป็นระยะเวลา 5 ปี
 • สงวนสิทธิ์ในการย้ายค่าย เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ยกเลิกบริการเลขหมาย หรือเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน เป็นระยะเวลา 5 ปี
 • กรณีทำผิดเงื่อนไขใช้บริการเลขหมาย ในข้อ (2) และ (3) ลูกค้าต้องชำระเงินค่าส่วนลดบริการเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ต่อ 1 เลขหมาย
CEO Series Plus ร่วมกับเบอร์ Super Platinum 8-8888 to 9-9999
 • เงินมัดจำที่ชำระล่วงหน้า ถือว่าเป็นค่าบริการใช้งานเบอร์แบบรายเดือนร่วมกับแพ็กเกจ Go NO LIMIT 1999 รับสิทธิ์ใช้เน็ตและโทรไม่จำกัด เป็นระยะเวลา 36 เดือน
 • สงวนสิทธิ์การปรับลดแพ็กเกจที่ไม่ต่ำกว่า 1999 เป็นระยะเวลา 6 ปี
 • สงวนสิทธิ์ในการย้ายค่าย เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน ยกเลิกบริการเลขหมาย หรือเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน เป็นระยะเวลา 6 ปี
 • ในกรณีทำผิดเงื่อนไขใช้บริการเลขหมาย ในข้อ (2) และ (3) ลูกค้าต้องชำระเงินค่าส่วนลดบริการเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ต่อ 1 เลขหมาย

การรับประกันเครื่อง
ติดต่อ Gold Elite Paris (Thailand) Central Embassy ชั้น 4 โทร. 089-479-9999, 090-001-0009