Work Time Plus

ติดตามการเข้างานและ
การทำงานได้อย่างแม่นยำ

บริหารจัดการพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวม

ติดตามการเข้างานและการทำงานของพนักงานได้อย่างแม่นยำ

Work Time Plus เป็นเหมือนเครื่องบันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยระบบจะระบุพิกัดของพนักงานที่ถืออุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำ ครอบคลุมการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังสามารถบันทึกและติดตามการทำงานของบางสายงาน เช่น พนักงานขนส่ง แม่บ้าน พนักงานขับรถรับส่ง เป็นต้น

คุณสมบัติสินค้า

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพนักงาน

ดูรายงานการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา

ป้องกันพฤติกรรมทุจริต

จัดการทรัพยากรบุคคลได้ดีขึ้น

ฟีเจอร์เด่น

บันทึกเวลาเข้าออกพร้อมแจ้งพิกัดสถานที่

Export เวลาออกงานพร้อมระบุสถานที่

ถ่ายภาพพร้อมลายเซ็นเพื่อระบุสถานการณ์การทำงาน

ลางานผ่านระบบได้

ดูประวัติการใช้งานย้อนหลังได้

ตัวอย่างบริการ

มีฟีเจอร์เฉพาะที่แบ่งตามลักษณะงานที่ใช้

Worktime-Delivery
พนักงานขนส่งสินค้า

 • ระบุพิกัดของลูกค้าในการรับ Job เพื่อส่งของ
 • ข้อมูลของลูกค้าระบุใน QR Code
 • สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง Email & Line Group ของหน่วยงานที่รับส่งของ เมื่อมีการรับ-ส่งสินค้า
 • สร้าง QR Code สำหรับระบุรายละเอียดของ Invoice
 • ข้อมูลการทำงานจะถูกเคลียร์ออกเมื่อมีการ Log Out

Worktime-Guard
พนักงานรักษาความปลอดภัย

 • QR Code รายงานจุดตรวจ
 • โหมดแจ้งเหตุ ถ่ายรูปและส่งรายละเอียดผ่านแอปได้ทันที
 • โหมดแลกบัตรเข้าออก กำหนดเลขที่บัตรภายใน พร้อมถ่ายรูปบัตรที่ใช้แลกเป็นหลักฐาน โดยสามารถทำลายน้ำไว้ในรูปบัตรที่ถ่าย

Worktime-Maid
พนักงานทำความสะอาด

 • สร้าง QR Code ตามห้องทำงานที่ทำความสะอาด
 • กรอกรายละเอียดในแต่ละ Job
 • โหมดแจ้งซ่อม ถ่ายรูปและใส่ข้อความ
 • แยกฟังก์ชั่นการทำงานแต่ละประเภท
 • ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line

Worktime-School Bus
พนักงานขับรถโรงเรียน

 • นักเรียนมี QR Code สแกนก่อนขึ้นลงจากรถ พร้อมระบุพิกัด
 • สามารถนับจำนวนนักเรียนผ่าน Web Admin
 • ข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทาง SMS / LINE / อีเมล เพื่อแจ้งสถานะการขึ้นลงจากรถของนักเรียน

Work time work place
พนักงานบริษัททั่วไป

 • รู้พิกัด และติดตามตำแหน่งของพนักงานในองค์กร
 • ทำลาหยุดในระบบได้
 • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านการใช้งาน QR Code
 • ประเมินผลการเข้า-ออกงานของพนักงาน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Work Time Plus


โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ

คำถามที่พบบ่อย

กรณีที่พนักงานปิดอินเทอร์เน็ตและตำแหน่ง GPS ระบบจะยังทำงานได้หรือไม่?

ระบบจะเตือนว่ามีการปิด GPS หรืออินเทอร์เน็ต ให้ทำการเปิดก่อนการทำงาน (กรณีป้องกันไม่ให้ปิดทั้งหมด ทาง dtac มี Solution เสริมเพื่อป้องกันการทำงานเหล่านี้)

ถ้าพนักงานลืมกดเข้างาน แม้ว่าจะมาถึงที่ทำงานแล้ว ระบบจะถือว่าเป็นการขาดงานหรือไม่ หรือสามารถใช้พิกัดสถานที่อ้างอิงแทนได้?

ระบบจะไม่ถือว่าเป็นการขาดงาน ทั้งนี้พนักงานสามารถใช้การรายงานตัวแบบแจ้งตำแหน่งเพื่อเป็นการอ้างอิงแทนได้

ดูประวัติการใช้งานย้อนหลังได้นานเท่าไหร่?

6 เดือน

การ Export เวลาเข้าออกงาน สามารถเลือกนามสกุลไฟล์ได้หรือไม่?

เลือกได้ทั้ง PDF CSV หรือจะดูเป็นรายงานสดบนหน้าเว็บไซต์ก็ได้

สำหรับ Worktime-Guard เมื่อถ่ายรูปบัตรที่ใช้เป็นหลักฐาน ลายน้ำ (Watermark) จะขึ้นที่รูปโดยอัตโนมัติหรือไม่ และระบบจะเก็บรูปต้นฉบับไว้ในเครื่องหรือไม่?

เมื่อถ่ายรูปบัตร ลายน้ำจะขึ้นโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถแก้ไขได้ และระบบจะไม่เก็บรูปต้นฉบับไว้ในเครื่อง (ทั้งนี้ ระบบจะเก็บเฉพาะรูปล่าสุดพร้อมลายน้ำไว้ในเครื่องเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น)

กรณีมีการใช้งานถ่ายรูปเพื่อยืนยันสถานที่ ตำแหน่ง ระบบจะมีการเก็บรูปทั้งหมดไว้บนเครื่องหรือไม่ เพราะอาจจะทำให้หน่วยความจำของเครื่องเต็มได้?

ระบบจะเก็บเฉพาะรูปล่าสุดเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ