dtac Mobile Office Call (VPBX)

ระบบโทรศัพท์สำนักงานบนมือถือ

รับสายลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา

ภาพรวม

บริการที่ยกความสามารถของ PBX มาไว้บนมือถือ

ระบบโทรศัพท์สำนักงานที่ทำให้รับสายลูกค้าที่โทรเข้าเบอร์สำนักงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ และยังมีระบบจัดการสายเข้า เช่น ระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ ระบบโอนสาย รับสาย โทรออก ที่เป็นมาตรฐานเดียวกับระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบตู้สาขาโทรศัพท์ดั้งเดิม (PBX) แต่ประหยัดกว่าหลายเท่า

ประโยชน์ ใช้งานได้เหมือน PBX ในราคาประหยัดกว่า

ประสิทธิภาพสูง

เพราะ Mobile PBX จำลองการทำงานของ PBX ด้วยการใช้ Cloud เชื่อมต่อระบบและเก็บข้อมูล

ประหยัดกว่า PBX

แต่สามารถจัดการสายเรียกเข้าด้วยมาตรฐานเดียวกัน พร้อมเลือกแพ็กเกจได้หลากหลาย

ติดต่อราบรื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย dtac Mobile Office Call (VPBX)

รับสายลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา

โดยไม่ต้องอยู่ประจำสำนักงาน

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน

ด้วยระบบประชุมสาย และแพ็กเกจโทรกลุ่ม

สร้างความประทับใจให้ลูกค้า

ระบบบริหารการรับและโอนสายจะช่วยพนักงานประสานงานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติสินค้า

กำหนดเบอร์ภายในได้เอง

เพื่อใช้ติดต่อระหว่างแผนก รวมถึงกำหนดเบอร์ภายในกลุ่มได้ตามต้องการ

กำหนดเสียงตอบรับอัตโนมัติตามต้องการ

กำหนดเมนู และเนื้อหาเสียงตอบรับอัตโนมัติ(IVR) ได้ตามต้องการ รวมถึงเปลี่ยนข้อความให้ต่างกันได้ในช่วงกลางวันและกลางคืน

ติดตามบริการลูกค้าจากข้อความเสียง

มีบริการฝากข้อความเสียงลูกค้า (Voice Mailbox) เมื่อพนักงานไม่สะดวกรับสาย เพื่อให้พนักงานติดต่อกลับภายหลัง

ลูกค้าติดต่อราบรื่นด้วยระบบโอนสาย

สามารถโอนสายไปยังแผนกอื่นระหว่างการสนทนา เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง (Call Transfer) โดยเฉพาะระบบ Call Center

ไม่พลาดการติดต่อจากลูกค้าแม้สายแรกไม่ว่าง

เมื่อเบอร์แรกที่ลูกค้าติดต่อไม่รับสายหรือสายไม่ว่าง ระบบจะโอนสายไปยังเบอร์อื่นตามลำดับที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ (Call Hunting)

ดูประวัติการใช้งานย้อนหลังได้

สามารถตรวจสอบรายงานประวัติการใช้งานผ่านเว็บไซต์เฉพาะของ dtac เช่น การโทรออกปริมาณสายที่โทรเข้า ฯลฯ เพื่อช่วยปรับปรุงการให้บริการได้

ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการระบบโทรศัพท์สำนักงาน

ยืดหยุ่นต่อการขยายระบบ หรือย้ายสาขา

สามารถขยายจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ในระบบได้ภายหลัง และยังคงใช้งานระบบ PBX ได้แม้ย้ายสำนักงาน

ติดตั้งง่าย ใช้งานได้เร็ว

ติดตั้งระบบได้ง่ายและรวดเร็วกว่าระบบ PBX โดยไม่จำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาดูแล

ประหยัดงบประมาณ
ลดค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องวางระบบที่ลงทุนสูงเหมือน PBX ไม่ต้องจ้างพนักงานดูแลระบบ และไม่ต้องเสียค่าบำรุงรักษา เนื่องจาก dtac เป็นผู้ดูแลระบบให้

ตัวอย่างบริการ

ธุรกิจที่มีหลายสาขาในหลายพื้นที่

ธุรกิจที่พนักงานไม่ต้องอยู่ประจำสำนักงาน

ธุรกิจที่มีเบอร์บริษัทให้ลูกค้าติดต่อ

ธุรกิจที่มีการให้บริการนอกสำนักงาน เช่น บริการขนส่งสินค้า

ธุรกิจที่มีการโยกย้ายสำนักงาน หรือเช่าพื้นที่เพื่อทำสำนักงาน

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจของ VPBX ที่สามารถเลือกได้มีอะไรบ้าง?

สามารถเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรคุณได้ ทั้งด้านปริมาณการโทร จำนวนคู่สาย (Concurrent) และฟีเจอร์พิเศษต่าง ๆ ที่คุณต้องการใช้เพิ่มเติม

รองรับการรับสายจากต่างประเทศหรือไม่?

รับสายจากต่างประเทศได้ แต่ไม่สามารถโทรออกไปต่างประเทศได้

ถ้าไม่มีพนักงานรับสาย ระบบจะตัดเข้าการฝากข้อความเสียงเลยหรือไม่ หรือลูกค้าต้องเลือกฝากข้อความเอง?

สามารถเลือกออกแบบ Call Flow ได้ทั้งสองแบบ แต่แนะนำให้มีเสียงแจ้งก่อนเข้าสู่ระบบการฝากข้อความ เพื่อให้ผู้ถือสายไม่สับสน

สามารถตั้งเสียงตอบรับอัตโนมัติที่มากกว่าแค่กลางวันหรือกลางคืนได้หรือไม่?

ทำได้ โดยสามารถกำหนดเสียงตอบรับในช่วงเวลาอื่นได้ตามต้องการ

สามารถเพิ่มหมายเลขในกลุ่มภายหลังได้หรือไม่?

สามารถทำได้

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ