!don't Delete

Vehicle & Asset Tracking


ทำความรู้จัก Vehicle Monitoring and Management Solutions​

คือ แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยควบคุม และบริหารจัดการทรัพยากร ประเภทยานพาหนะขององค์กรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์พร้อมแอพพลิเคชั่นบนยานพาหนะ หรือ ทรัพย์สินที่ต้องการติดตาม เพื่อแจ้งพิกัดของยานพาหนะ บันทึกการเคลื่อนที่ การนำทาง การสั่งการเพื่อควบคุมยานพาหนะ อาทิ การควบคุมความเร็วของการขับขี่ การจำกัดพื้นที่ที่ยานพาหนะเดินทางไป การตรวจสอบการหยุด - การเคลื่อนที่ เป็นต้น โดยการติดตามจะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลหรือ Administrator ขององค์กรที่สามารถทำผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งผ่าน Web หรือ Online Application ซึ่งเหมาะกับธุรกิจภาคการขนส่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน แก๊ส สินค้าการเกษตร และประมง เป็นต้น

 

ดีแทคขอแนะนำผู้นำด้านระบบบริหารจัดการขนส่งด้วยโซลูชั่นอย่างครบวงจร

 

ประโยชน์ของ Vehicle Monitoring and Management Solutions

  1. สามารถตรวจที่อยู่ของยานพาหนะที่ต้องการทราบได้ตลอด 24 ชม. ทุกวัน
  2. สามารถทราบความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
  3. สามารถทราบถึงสถานะต่าง ๆ ของเครื่องยนตร์ เช่น ระดับน้ำมัน ระดับความร้อน เครื่องยนตร์ติดอยู่หรือดับและอื่น ๆ
  4. สามารถกำหนดขอบเขต (zoning) เพื่อไม่ให้ยานพาหนะออกนอกเส้นทาง โดยจะมีการเตือนทั้งใน Web monitor, Application รวมถึง Mail
  5. สามารถใช้บริการซอฟแวร์ได้จากหน้าเว็บไซต์โดยตรงของผู้ใช้งาน

การใช้งาน Vehicle Monitoring and Management Solutions

กรณีตัวอย่าง ธุรกิจขนส่ง

 

องค์กรติดตั้งอุปกรณ์พร้อมแอพพลิเคชั่น Vehicle Monitoring and and Management Solutions บนยานพาหนะที่ต้องการติดตาม

แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งจะบันทึก และส่งพิกัดความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ โดยอาศัยตำแหน่งจากระบบ GPS รวมถึงส่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ความเร็วของการขับขี่ เข้าไปที่ส่วนกลางเพื่อแสดงตำแหน่ง

ส่วนกลางขององค์กรรู้ทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะ จากระบบติดตามของแอพพลิเคชั่น และสามารถควบคุมดูแลการขนส่ง รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานผ่านการตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก