!don't Delete

dtac USSD


บริการข้อความสั้น

dtac USSD บริการข้อความสั้นที่นำเทคโนโลยี USSD มาประยุกต์ใช้กับบริการหลากหลายรูปแบบ เช่น การขอรหัสผ่าน, การสอบถามข้อมูล, การเช็คแต้มสะสม, การลงทะเบียน และการส่งรหัสชิงโชค เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางในการรับหรือส่งข้อมูลให้กลุ่มลูกค้าของท่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

บริการ dtac USSD คืออะไร?

dtac USSD คือ บริการข้อความสั้นแบบ Interactive โดยใช้เทคโนโลยี USSD (Unstructured Supplementary Service Data) นำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการหลายรูปแบบเช่น การขอรหัสผ่าน, การเช็คแต้มสะสม, การโหวต, การลงทะเบียน หรือการส่งรหัสเพื่อชิงโชค เป็นต้น ซึ่งสามารถให้บริการส่งข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว หรือการสื่อสารแบบ 2 ทางที่สามารถโต้ตอบกันได้ระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับ องค์กรจึงสามารถใช้บริการนี้เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์รับส่งข้อมูลสู่ลูกค้าได้โดยสะดวก โดยบริการนี้เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท และองค์กรทุกขนาดที่ต้องการช่องทางสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

ประโยชน์ของ dtac USSD

  1. สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน เพราะสามารถกดรหัสเพื่อรับข้อมูลได้โดยตรงจากโทรศัพท์เคลื่อนที่
  2. ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับ แสดงผลแบบ Pop Up ขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ทันที
  3. มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากข้อความที่ส่งออก หรือได้รับจากระบบบริการ ไม่สามารถส่งต่อหรือบันทึกไว้ในกล่องข้อความ
  4. สามารถใช้เป็นเมนูโต้ตอบ ระหว่างผู้ส่งข้อมูลและผู้รับได้
  5. ใช้ในการขยายช่องทางการให้บริการได้หลากหลายรูปแบบในทุกธุรกิจ

การนำ dtac USSD ไปใช้ในธุรกิจ

ปฏิวัติการทำ Interactive Marketing ขององค์กรด้วยบริการ USSD ข้อความสั้นที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งเมื่อองค์กรสมัครใช้บริการของ dtac USSD เรียบร้อยแล้ว สามารถตั้งค่าการส่งและรับข้อมูลดังนี้

ลักษณะการใช้งาน

 

1. ลักษณะการใช้งาน

ใช้การกดเครื่องหมาย * ตามด้วยตัวเลขและเครื่องหมาย # แล้วจึงกดโทรออก เช่น เช็คคะแนนสะสมของลูกค้า กด *761555# แล้วกดโทรออก โดยตัวเลข 761555 เป็นตัวเลขรหัสที่องค์กรกำหนดขึ้น และแจ้งให้กับลูกค้าเพื่อการเช็คคะแนนสะสมของตนเอง หลังจากนั้น จะมีข้อความแจ้งจำนวนแต้มสะสมตอบกลับมา อาจเป็นรูปแบบข้อ USSD หรือเลือกเป็น ข้อความสั้น (SMS)

2. การขอ voucher หรือส่วนลด

การขอ voucher หรือส่วนลด สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น ให้ลูกค้ากดรหัสเพื่อขอโค๊ดส่วนลด โดยกด หมายเลข *515*1# ซึ่งหมายความว่า 515 คือร้านค้า, 1 คือขอรหัสส่วนลด ซึ่งหลังจากส่งรหัสขอส่วนลดผ่าน USSD แล้ว ภายในเวลาไม่กี่วินาที ระบบ Application ของร้านค้าจะส่งรหัสส่วนลดมา Pop-up ที่หมายโทรศัพท์ของลูกค้าผู้ส่งรหัส เพื่อ นำรหัสไปใช้เป็นส่วนลดต่อไป

(ตัวอย่างเช่น “รหัสส่วนลด คือ 2921ac1 โปรดแสดงที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อรับส่วนลด 20%” )

 

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก