!don't Delete

Enterprise Mobility Management (EMM)


EMM คือ เครื่องมือในการควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร

​​

EMM Starter "MobiLock"

เป็นเครื่องมือในการจัดการอุปกรณ์ขั้นต้น กับเครื่องที่พนักงานนำมาใช้ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่องค์กรทำการจัดซื้อให้ หรืออุปกรณ์ส่วนตัว ของพนักงานเอง (BYOD) โดยเหมาะกับ

 1. ธุรกิจที่มีนโยบายการควบคุมอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน
 2. ธุรกิจที่ต้องการแค่ฟังก์ชั่น Lock หน้าจอให้ใช้งานเฉพาะ Application ที่ต้องการเท่านั้น
 3. รองรับเฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็น Android device

ประโยชน์ของ emm starter

 1. องค์กรสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 2. องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย โดยการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ของพนักงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. สร้างความมั่นใจให้กับองค์กรในกรณีที่พนักงานนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาต่อเชื่อมกับระบบภายในขององค์กร
 4. สร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลขององค์กรโดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าใช้งาน รวมทั้งการลบข้อมูลอัตโนมัติในกรณีที่เครื่องสูญหาย
 5. ลดปัญหาการใช้อุปกรณ์ในกรณีที่พนักงานติดตั้งโปรแกรมไม่พึงประสงค์

จุดเด่นของบริการ emm starter

 1. Broadcast Message : สามารถส่งข้อความจากหน้าจอ Admin โดยตรงไปยังอุปกรณ์ของ User ได้พร้อมๆ กัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. Device Grouping and Policies/Profiles : จัดการนโยบายการควบคุมอุปกรณ์เป็นกลุ่ม โดยกำหนดเป็นกลุ่มของอุปกรณ์ หรือ กลุ่มของ Policies/Profiles เช่น นโยบายรักษาความปลอดภัยตัวเครื่องสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานประจำสาขา หรือสำหรับกลุ่มของอุปกรณ์รุ่น Eagle เท่านั้น
 3. Manage Applications : การจำกัดการใช้งาน Application ที่ต้องการโดยให้แสดงผลแบบ Application เดียว หรือแบบหลาย Application ที่องค์กรอนุญาติ
 4. Clear Data : การสั่งการให้ Lock เครื่อง และล้างข้อมูล Photo / Video / Audio ในเครื่องจากระยะไกล
 5. Custom Branding : สามารถเปลี่ยนหน้าจอ Home Screen ของ Application ให้เป็นไปตาม Branding และความต้องการขององค์กร
 6. Location Tracking : การระบุที่ตั้งของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง เพื่อใช้ในการค้นหากรณีเครื่องสูญหาย
 7. Remote Admin Dashboard : มีหน้าจอในการจัดการให้กับ User Admin ผ่านหน้าเวป
 8. Copy settings : Copy การตั้งค่าต่างๆ และทำการ Duplicate ให้กับอุปกรณ์ของ User รายอื่นได้

จุดเด่นของบริการ emm starter

ช่วยป้องกันทรัพย์สิน และข้อมูลของพนักงาน

 1. ค้นหาและแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์
 2. สั่ง lock เครื่อง หรือ ลบข้อมูลในเครื่อง

​​

Lock ข้อมูลองค์กร

ปกป้องข้อมูลอันมีค่า ขององค์กร

 1. กำหนดนโยบายความปลอดภัยให้แต่ละเครื่อง
 2. ตรวจสอบและดำเนินการ
 1. Wifi Security : จัดการและควบคุมการเข้าถึง wiFi ที่เฉพาะเจาะจงได้
 2. KNOX Support : สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นของ KNOX ได้ (สำหรับเครื่องยี่ห้อซัมซุง)
 3. Security Incidents : ฟังก์ชั่นการถ่ายรูปผู้ที่พยายาม Unlock และใส่รหัสผ่านผิด หรือเปลี่ยนซิม โดยที่ผู้ใช้งานไม่รู้ตัว และส่งเข้า Server อัตโนมัติ
 4. บอกสถานะแบตเตอรี่ของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง
 5. Geofencing Check : การกำหนดขอบเขตที่ต้องการให้ตรวจสอบการเข้า-ออกจากพื้นที่ของอุปกรณ์ปลายทาง โดยจะมีการส่ง Email แจ้งเตือน Admin เพื่อให้ทราบ Activity ทุกครั้ง
 6. Mobile Content Management : การส่งและแชร์ข้อมูลให้กับอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการจากส่วนกลาง
 7. Add-on App (.APK) : การจัดการ Application ที่บริษัทสร้างขึ้นมาได้
 8. Buzz Devices : สามารถ Broadcast เสียงให้กับอุปกรณ์ปลายทางที่ต้องการได้แบบ Real-Time
 9. Nudge Devices : การส่งสัญญาณเตือนไปที่เครื่องปลายทางในขณะที่เครื่อง Off-line เช่น ออกนอกพื้นที่ที่มีสัญญาณ หรือเครื่องที่อยู่นอก โดยเสียงเตือนจะเกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องดังกล่าวกลับเข้ามาในพื้นที่ที่มีสัญญาณแล้ว เพื่อให้ทราบว่ามี Activity เกิดขึ้นในระหว่างที่หายไป
 10. Email Notification : สามารถตั้งให้มีการส่ง Email แจ้งเตือนเมื่อเกิด Activity ที่กำหนดได้

 

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก