!don't Delete

Device Security & Management


ระบบควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์ไร้สายประเภท Smart Device ที่นำมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขององค์กรเองหรือของพนักงาน รวมถึง application และเอกสารต่างๆในองค์กรที่ใช้ผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านั้น เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และตอบรับนโยบายการรักษาข้อมูลความลับขององค์กร

​​

Device Security & Management จะประกอบด้วย

 1. Mobile Device Management (MDM)
 2. Mobile Application Management (MAM)
 3. Mobile Content Management (MCM)

Mobile Device Management (MDM)

ระบบควบคุมจัดการอุปกรณ์ประเภท Smart Device เพื่อบริหารอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ อาทิ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต ที่ใช้เชื่อมต่อระบบงานภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อองค์กรมีการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่หลากหลาย ซึ่งอาจเป็นอุปกรณ์ที่องค์กรอนุญาต ให้พนักงานเลือกซื้อเองเพื่อนำมาใช้ในงานขององค์กร (Bring Your Own Device: BYOD) องค์กรจึงยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องควบคุม และดูแลการใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตามนโยบายขององค์กร เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน 

Mobile Application Management (MAM)

ระบบควบคุมจัดการ Application ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ไร้สายที่ใช้เชื่อมต่อระบบงานภายในองค์กร ซึ่ง Application เหล่านั้นจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น Application ที่พัฒนาโดยองค์กรเองหรือ Application ที่สามารถใช้งานได้ จากภายนอก เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

Mobile Content Management (MCM)

ระบบสำหรับควบคุมจัดการเอกสารที่ใช้งานร่วมกันภายในองค์กร โดยสามารถจัดการสิทธิในการเข้าถึงเอกสารผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่, แสดงความคิดเห็นร่วมกันผ่านเอกสาร, รวมทั้งจัดการเวอร์ชั่นของเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ทั้งนี้เป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสารให้กับองค์กร และลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูล 

จุดเด่น และ ประโยชน์ของ Device Security & Management

 1. ติดตั้งและใช้งานสะดวกผ่านการใช้งานบนแอพพลิเคชั่น
 2. ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ และการเข้าใช้งานเอกสารของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
 3. การจัดการเป็นแบบรวมศูนย์ผ่านหน้าเวป
 4. รองรับการใช้งานบน iOS, Android, Windows, BlackBerry
 5. ลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรในการติดตั้ง บำรุงรักษาอุปกรณ์และ server
 6. สามารถตรวจสอบและติดตามอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่หายได้ด้วยการติดตามและ หาตำแหน่งของอุปกรณ์ รวมถึงเพิ่มความปลอดภัย ของข้อมูลที่อยู่ภายในตัวอุปกรณ์โดยการสั่งล็อคอุปกรณ์นั้นๆ
 7. ทั้งนี้ Mobile Application Management ยังสามารถใช้งานร่วมกัน App Store และ Play Store ในการจัดการ Application ภายนอกองค์กรได้อีกด้วย

Mobile Device Management สามารถทำอะไรได้บ้าง

 1. องค์กรสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ Smart Device ต่างๆ ของพนักงาน ผ่านหน้าเวป

  ​​

 2. สามารถกำหนดระดับของความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่อยู่ในเครื่อง
  1. ควบคุมการส่งต่อ การแก้ไข หรือบันทึกข้อมูลสำคัญที่องค์กรต้องการควบคุม เช่น อีเมล, ไฟล์ เอกสารแนบ หรือข้อมูลผู้ติดต่อเป็นต้น และยังป้องกันการเข้าถึง เอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอกองค์กร
  2. สามารถกำหนดการส่งเอกสารให้กับพนักงานทั้งหมดหรือเฉพาะกลุ่มหรือสามารถระบุ เฉพาะบางอุปกรณ์ได้ รวมถึงสามารถแยกข้อมูลองค์กร และข้อมูลส่วนตัวได้
  3. รองรับสิทธิ์การอ่าน, สร้าง, แก้ไข และบันทึก ประเภทเอกสาร Word, Excel, PowerPoint หรือ Text File เป็นต้น

   ​​

 3. สามารถเชื่อต่อกับ Sharing Document Server ภายนอกได้
 4. องค์กรสามารถจัดการและควบคุมใช้งาน Application ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Application ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรบน Smart Device ต่างๆของพนักงาน รวมถึงสามารถ upgrade Application และกำหนดให้พนักงานระบุตัวตนก่อนการใช้งาน Application ทุกครั้ง

Mobile Device Management ตอบโจทย์ธุรกิจประเภทใด

บริการนี้เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการกำหนดนโยบายการใช้งาน และการรักษาความปลอดภัยสำหรับ อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ ที่พนักงานนำมาใช้ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ทำการจัดซื้ออุปกรณ์ให้พนักงานภายในองค์กรใช้ หรือ ธุรกิจที่อนุญาตให้พนักงาน นำอุปกรณ์มาใช้ในองค์กรเอง (BYOD) ซึ่งข้อมูลภายในอุปกรณ์เหล่านั้นมีความสำคัญสูงและไม่สะดวก ต่อการติดตั้งซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมการใช้งาน

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก