!don't Delete

M2M Management Portal


ปัจจุบันลูกค้าองค์กรของ dtac ที่มีการทำธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการในรูปแบบ Machine-to-Machine (M2M) ต่าง ๆ เช่น Fleet Management, Tracking System, Automatic Meter Reading, CCTV, Vending Machine เป็นต้น มีการขยายตัวทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

M2M Management Portal คืออะไร ?

ทาง dtac ร่วมกับทางกลุ่ม Telenor และ Partner ของทาง dtac นั้นเห็นถึงความสำคัญขอการพัฒนาระบบเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การบริหารจัดการและการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าที่นำ SIM ของ dtac ไปใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ (M2M SIM Card) โดยเฉพาะ ซึ่งระบบนี้จะทำให้ทางลูกค้าสามารถจัดการ data SIM ของ dtac ที่ลูกค้าไปใช้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านทาง website portal ได้เอง ทำให้เสริมประสิทธิภาพในการทำงานและสนับสนุนการบริการของลูกค้าได้มากขึ้น

ทำไมต้องใช้บริการ M2M Management Portal ?

 1. เรื่องการบริหารจัดการ SIM Card: ลูกค้าสามารถเปิด/ปิด SIM เองได้ และยังสามารถสั่ง SIM ล่วงหน้า เพื่อบริหารจัดการ stock ของ SIM ได้ด้วยตัวเอง
 2. เรื่องการดำเนินงาน : ลูกค้าสามารถเรียกดูข้อมูลของ SIM ได้ผ่านทาง M2M Management Portal ซึ่งจะมีการแบ่ง Role ของผู้ใช้งานชัดเจน ซึ่งลูกค้าสามารถดูข้อมูลสถานะของ SIM , Price Package ที่เลือกใช้, บริการที่ใช้ได้, เปลี่ยน Price Package เองได้ เป็นต้น 
 3. เรื่องการแจ้งเตือน : ระบบนี้จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังกลุ่มผู้ดูแลของทางลูกค้า เพื่อจะได้ทราบถึงการใช้งานต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ทำให้ป้องกันการใช้งานที่ไม่ถูกต้องได้ รวมถึงสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบของลูกค้ามีปัญหาได้อีกด้วย
 4. เรื่องรายงานและข้อมูลสถิติต่าง ๆ : ลูกค้าจะสามารถได้รับข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบตัวนี้โดยอัตโนมัติ โดยทาง dtac จะมีข้อมูลและรายงานมาตราฐานให้ในเบื้องต้น และยังสามารถ customize เป็นพิเศษตามความต้องการลูกค้าได้อีกด้วย
 5. เรื่องการเชื่อมต่อกับ Application ของลูกค้า : ทาง dtac มี Technology ให้กับทางลูกค้าเพื่อเชื่อมต่อระบบกับทาง dtac เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลจากทาง dtac ไปรวมกับบริการของลูกค้าได้ผ่าน API มาตราฐาน

ลูกค้าได้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีของ M2M Management Portal นี้

ทาง dtac พร้อมจะสนับสนุนลูกค้าในด้านการแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้งาน (end user) ซึ่งบริการหรือเทคโนโลยีที่ทาง dtac ทำการพัฒนาเพื่อลูกค้านั้น ลูกค้าจะได้ประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. สามารถดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วขึ้น : ไม่ว่าจะเป็นการเปิด/ปิดการให้บริการ, การแก้ไขปัญหาให้แก้ผู้ใช้งาน, 
 2. สามารถลดค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการได้ดีขึ้น : เนื่องจากมีการดำเนินงานสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น มี Web Portal ช่วยในการจัดการ ทำให้ปริมาณการใช้คนสามารถที่จะลดลงได้หรือคนเท่าเดิมแต่ก็สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้มากขึ้น
 3. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานข้อมูลได้มากขึ้น : การบริหารจัดการต้นทุนตามปริมาณการใช้งาน, การแจ้งเตือนในกรณีที่มีการใช้งานผิดปกติเกิดขึ้น เป็นต้น
 4. สามารถสร้าง Business Model ใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อรองรับตลาดได้มากขึ้น เนื่องจากทาง dtac มี API ให้ทางลูกค้าเชื่อมต่อและสามารถดึงข้อมูลหรือจัดการบางอย่างได้ผ่านระบบ ทำให้ลูกค้าสามารถสร้าง Business Model ใหม่ ๆ ให้กับบริการ M2M ได้

FeaTure

คุณสมบัติ

รายละเอียด

ดูข้อมูลของ SIM
 1. Basic search
 2. Smart search
สามารถค้นหาได้จาก
 1. IMSI
 2. MSISDN
 3. ICCID
 4. Customer label
ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลของ SIM ที่ได้จาก dtac และนำไปใช้ในธุรกิจได้ พร้อมกับดูข้อมูลเบื้องต้นของ SIM ได้ เช่น
 1. Basic info.
 2. Package
 3. Services
 4. APN
เปลี่ยนแพคเก็จได้ สามารถเข้าไปเปลี่ยนแพคแก็จตามความเหมาะสมเองได้ผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแพคแก็จได้ เพื่อใช้งานปริมาณข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจที่ทำอยู่ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่มีประโยชน์ได้มากขึ้น
เปลี่ยนสถานะของ SIM สามารถเปลี่ยนสถานะของ SIM ได้ตามนี้
 1. Active
 2. De-active
 3. Pause
ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดจากปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการที่ SIM ถูกไปใช้งานผิดประเภท หรืออุปกรณ์อาจจะเกิดปัญหาได้ โดยผ่านเว็ไซต์ แล้วทำการเปลี่ยนสถานนะต่าง ๆ ได้ทันที
Test Ready mode ระบบนี้จะอนุญาตให้ SIM สามารถใช้ปริมาณข้อมูลเพื่อการทดสอบก่อนจะนำไปให้บริการจริงได้ ลูกค้าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น เพราะเนื่องจากในช่วง Test Ready Mode นั้น ทาง dtac จะยังไม่ได้เริ่มคิดเงิน เพราะ dtac คิดถึงลูกค้าว่า ในการทดสอบนั้น อุปกรณ์นั้นยังไม่ได้สร้างรายได้ให้กับลูกค้า
สถิติและรายงานต่าง ๆ ระบบนี้จะมีรายงานต่าง ๆ ให้กับลูกค้าทันทีที่จบรอบบิล ลูกค้าสามารถเข้าไปดูสถิติหรือรายานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมาขอทาง dtac อีกแล้ว ทำให้สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการทำงาน
Trigger management การแจ้งเตือนในกรณีที่มีการใช้งานผิดปกติ โดยจะแจ้งเตือนไปที่อีเมล ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีที่มีการใช้งานที่ผิดปกติเกิดขึ้นกับ SIM ของลูกค้า โดยค่าต่าง ๆ นั้นทางลูกค้าสามารถเข้าไปปรับการแจ้งเตือนได้ตามธุรกิจของลูกค้าเองได้เลยผ่านเว็บไซต์
View subscriber
 1. Basic search
 2. Smart search
Search by
 1. IMSI
 2. MSISDN
 3. ICCID
 4. Customer label
Enterprise can search their subscriber base on their customer.
 1. Basic info.
 2. Package
 3. Services
 4. APN
Change package Change package within same contract Enterprise can change their subscriber package base on their manage for usage control
Change subscriber status Change subscriber status
 1. Active
 2. De-active
 3. Pause
Enterprise can change their subscriber status base on their activity for cost control.
Test Ready mode Free usage for enterprise testing period Enterprise can test their device and SIM card before commercial without any charge from operator.
Statistic and report Platform ready to providing statistic and report Enterprise can download standard statistic and report from portal by themselves for analysis and forecast usage in future.
Trigger management Alert and Action if subscriber have over or under threshold usage This function will provide notification to enterprise before they get problem about usage from fraud or device issues.

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก