!don't Delete

dtac Colocation


dtac Colocation คือ บริการให้เช่าพื้นที่ในการวางอุปกรณ์ด้านเน็ตเวิร์คหรือ server ต่าง ๆ ของลูกค้าที่ต้องการทีมงานที่ดูแลในเรื่อง Facility ให้ เช่น เรื่องไฟ เรื่องพื้นที่ เรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ เป็นต้น

​จุดเด่นของบริการ dtac Colocation

 1. สามารถใช้เชื่อมต่อกับโครงข่ายของ dtac ได้ง่ายและ สะดวกรวดเร็ว พร้อมกับทีมงานที่ดูแลเรื่องการเชื่อมต่อให้
 2. สามารถใช้งานการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลไปต่างประเทศ และในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เรามีทีมงานที่ดูแลสำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ และ เราไม่ให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ทำให้มีทีมงานที่ดูแล ลูกค้าอย่างเต็มเวลา 24*7

​ประโยชน์ของ dtac Colocation

 1. สามารถนำไปสนับสนุนในการรับส่งข้อมูลกันภายใน องค์กร หรือกับภายนอกองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ การดำเนินธุรกิจเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อตรงบาง แอพพลิเคชั่นที่ทาง dtac มีอยู่แล้ว
 3. มั่นใจในบริการ เนื่องจากเป็นอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการ โดย Mobile Operator ดังนั้นจะเป็น Telco Grade

dtac Colocation เหมาะสำหรับองค์กร ประเภทใด?

dtac Colocation เหมาะกับองค์กรที่ต้องมีระบบเชื่อมต่อกับ ระบบของ dtac หรือเป็นองค์กรที่ต้องการกระจายความเสี่ยง ของการตั้งระบบ อยู่ที่ที่เดียว ก็จะมอง Colocation จากทาง dtac เป็นทางเลือกได้ เนื่องจากมีการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง และดูแลเฉพาะ กลุ่มลูกค้าองค์กรเท่านั้น

การให้บริการตามมาตราฐานของ dtac Colocation

ทาง dtac จะให้บริการ Colocation โดยมีการให้บริการตั่งแต่ ¼ Rack(10U), ½ Rack(20U), 1 Rack (42U) โดยถ้าลูกค้าไม่ได้ ใช้บริการ Full Rack ทาง dtac จะให้บริการเป็น Share Rack และมีการ Facility มาตราฐานดังนี้

 1. Public IP
 2. Share VLAN
 3. LAN Port
 4. Power Plug Port

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก

 1. สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ รายปัจจุบัน ประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ ผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม และผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากระบบเติมเงินเป็นระบบรายเดือน ที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือรุ่นที่กำหนดที่จำหน่ายโดยศูนย์บริการดีแทค สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขาย “Smartphone Device 4G”
 2. แพ็กเกจ Smartphone Device 4G 799, 999, 1199 (รับสิทธิ์นาน 12 รอบบิล) รายละเอียดของแพ็กเกจตามเงื่อนไขของแต่ละแพ็กเกจ
 3. การสมัครแพ็กเกจ Smartphone Device 4G 799, 999, 1199 ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 4. ผู้สมัครใช้บริการแพ็คเกจดังกล่าวจะต้องใช้บริการกับบริษัทฯ อย่างน้อย 3 รอบบิล นับจากวันที่ซื้อเครื่องพร้อมแพ็คเกจ
 5. สิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น ผู้ใช้บริการต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่
  โทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร
 6. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น
 7. ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE
  1. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะ ๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าทั่วประเทศ
  2. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
  4. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี4G/ 3G/EDGE เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่ สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ 4G/3G 
  5. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์ จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบ พบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ร่วมรายการ
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548