!don't Delete

Business Prepaid


บริการ Business Prepaid คืออะไร?

Business Prepaid คือ แพ็กเกจค่าโทรศัพท์แบบเติมเงินสำหรับองค์กร ที่ให้องค์กรนำเอารูปแบบระบบเติมเงินมาประยุกต์กับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของพนักงานในองค์กร โดยองค์กรสามารถกำหนดตัวแปรสำหรับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการ อาทิ จำนวน SIM ทั้งหมดขององค์กร ปริมาณการเติมเงินแต่ละ SIM และ อัตราค่าบริการ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดูแลองค์กรจะเป็นผู้ควบคุมการเติมเงินให้แต่ละ SIM ผ่านระบบจัดการออนไลน์ที่ทาง dtac ได้จัดเตรียมให้ เพื่อจัดสรรค่าโทรให้พนักงานแต่ละตำแหน่งได้อย่างเหมาะสมตามพฤติกรรมการใช้งานจริง รวมถึงปรับเพิ่ม - ลดค่าโทรให้กับพนักงานได้ตามต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

Business Prepaid เหมาะสำหรับ องค์กรประเภทใด?

Business Prepaid เหมาะกับองค์กรทุกประเภทและทุกขนาด ที่ต้องการให้สิทธิประโยชน์ หรือ สวัสดิการแก่พนักงานในรูปแบบ การเติมเงินให้บนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน รวมถึง องค์กรที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่

​ความคุ้มค่าจากบริการ Business Prepaid

  1. องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายสำหรับการสื่อสารของ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่ให้องค์กรตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ ของพนักงานได้ และป้องกันการใช้งานเกินจำเป็น
  2. ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพนักงานในองค์กร หากต้องการใช้บริการมากกว่าโควตาที่องค์กรจัดสรรให้ พนักงานสามารถเติมเงินเพิ่มเติมได้ตนเองด้วยบัตรเติมเงิน หรือผ่านช่องทางเติมเงินทั่วไปได้เช่นกัน

ลักษณะการใช้งาน Business Prepaid

เจ้าหน้าที่องค์กรจัดสรรค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ให้กับพนักงานในองค์กรโดยเลือกแพ็กเกจค่าโทรให้เหมาะสม โดยกำหนดมูลค่าการเติมเงินแต่ละ SIM ผ่านระบบออนไลน์ (dtac Corporate Prepaid)

ได้รับการเติมเงินค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่จากองค์กรจำนวน 500 บาท

ได้รับการเติมเงินค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่จากองค์กรจำนวน 500 บาท

ได้รับการเติมเงินค่าโทรศัพท์ เคลื่อนที่จากองค์กร จำนวน 1,000 บาท

 

การเลือกเสียงรอสายประจำองค์กร

องค์กรของคุณสามารถมีเพลง หรือข้อความในระบบได้สูงสุด 3 แบบ และต้องชาระค่าลิขสิทธิ์เพลงให้เรียบร้อย ยกเว้นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ขององค์กรอยู่แล้ว โดยรูปแบบเพลง หรือข้อความเสียงต้องเป็น File format : MP3 ความยาวไม่เกิน 60 วินาที

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก