!don't Delete

Ring4U


บริการเสียงรอสาย Corporate Ring4U

dtac เพิ่มคุณค่าให้ทุกการติดต่อ ด้วยบริการเสียงรอสาย Ring4U ที่เปลี่ยนสัญญาณรอสายธรรมดาให้เป็นข้อความหรือเสียงเพลงขององค์กรตามความต้องการ สร้างการรับรู้ของสินค้าและบริการขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

บริการ Ring4U คืออะไร?

Ring4U เป็นบริการข้อความประชาสัมพันธ์จาก dtac ที่ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จดทะเบียนในนามองค์กรทุกคน สามารถทำหน้าที่เสมือนประชาสัมพันธ์ข้อมูลธุรกิจกับลูกค้าระหว่างการรอรับสาย ด้วยเสียงเพลงหรือข้อความขององค์กรที่ตั้งไว้แทนเสียงรอสายปกติ ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางใหม่สำหรับการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการขององค์กร นอกจากนี้บริการ Ring4U ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการ แจ้งข่าวสารองค์กรให้กับลูกค้า และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในการติดต่อกับองค์กร นับเป็นอีกหนึ่งบริการที่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาด ที่ต้องการช่องทางสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

จุดเด่นของบริการ Ring4U

 1. ป็นช่องทางการประสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย คุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อเทียบกับต้นทุนสื่อชนิดอื่นๆ เช่น สื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ โฆษณาโทรทัศน์ หรือแบนเนอร์ บนเว็บไซต์ เป็นต้น
 2. เพิ่มการจดจำแบรนด์สินค้าขององค์กรให้เป็นที่คุ้นเคยและจดจำได้ง่ายมากยิ่งขี้น
 3. เพิ่มช่องทางส่งเสริมการขายสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมถึงการแจ้งข่าวสารขององค์กร การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 4. สร้างภาพลักษณ์ความทันสมัย ความน่าสนใจรวมถึงเป็นสีสันให้องค์กร
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความประทับใจให้กับลูกค้า

​ประโยชน์ของบริการ Ring4U

 1. เป็นช่องทางการประสัมพันธ์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย คุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อเทียบกับต้นทุนสื่อชนิดอื่นๆ เช่น สื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ โฆษณาโทรทัศน์ หรือแบนเนอร์ บนเว็บไซต์ เป็นต้น
 2. เพิ่มการจดจำแบรนด์สินค้าขององค์กรให้เป็นที่คุ้นเคยและจดจำได้ง่ายมากยิ่งขี้น
 3. เพิ่มช่องทางส่งเสริมการขายสินค้าและบริการใหม่ๆ รวมถึงการแจ้งข่าวสารขององค์กร การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 4. สร้างภาพลักษณ์ความทันสมัย ความน่าสนใจรวมถึงเป็นสีสันให้องค์กร
 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความประทับใจให้กับลูกค้า

Ring4U เหมาะกับองค์กรประเภทไหนบ้าง

บริการนี้เหมาะกับองค์กรที่มีการช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านตัวแทนของบริษัทด้วยเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก เพื่อจะได้ใช้บริการนี้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หรือสร้าง Brand ได้

ตัวอย่างเสียงรอสายเพื่อธุรกิจ

 1. เพลงประจำองค์กร
 2. เพลงประกอบโฆษณาของสินค้า
 3. เสียงแนะนำองค์กร
 4. เสียงแจ้งรายการส่งเสริมการขายต่างๆ

 

ลักษณะการใช้งาน Corporate Ring4U

 

  ดาวน์โหลดเพลง หรือข้อความที่ต้องการประชาสัมพันธ์ไว้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครใช้บริการ Ring4U
  ลูกค้า หรือผู้ติดต่อโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์องค์กรคุณที่ใช้บริการ Ring4U
  เสียงเพลงหรือข้อความที่ตั้งไว้ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กรให้กับลูกค้าที่โทรเข้ามาทันที
 

การเลือกเสียงรอสายประจำองค์กร

องค์กรของคุณสามารถมีเพลง หรือข้อความในระบบได้สูงสุด 3 แบบ และต้องชาระค่าลิขสิทธิ์เพลงให้เรียบร้อย ยกเว้นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ขององค์กรอยู่แล้ว โดยรูปแบบเพลง หรือข้อความเสียงต้องเป็น File format : MP3 ความยาวไม่เกิน 60 วินาที

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก