Vehicle Tracking

ติดตามและควบคุมยานพาหนะ

ติดตามและควบคุมยานพาหนะแบบเรียลไทม์ได้ 24 ชั่วโมง

ภาพรวม

บริหารการใช้งานยานพาหนะขององค์กรได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพราะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ GPS พร้อมแอปพลิเคชันบนยานพาหนะ ก็จะสามารถติดตามและควบคุมทั้งยานพาหนะและพฤติกรรมผู้ขับขี่ผ่านช่องทางออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง

ประโยชน์

ทราบสถานะต่าง ๆ ของยานพาหนะ

พิกัด

ความเร็ว

ระดับน้ำมัน

อุณหภูมิ

ความร้อน

นำไปใช้บริหารการใช้งานยานพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดขอบเขตของยานพาหนะได้

โดยจะมีการแจ้งเตือน ถ้าหากมีการขับออกนอกเส้นทาง

ตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

ติดตามและควบคุมพาหนะผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันได้ 24 ชม.

ลดปัญหาและอุบัติเหตุระหว่างปฎิบัติงาน

เพราะทราบความเร็วและพิกัดของยานพาหนะ และสามารถตรวจสอบการปฎิบัติงานได้แบบเรียลไทม์ ผ่านกล้อง DVR ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

ข้อมูลที่ทราบจากบริการจะช่วยให้สามารถวางแผนการขนส่งได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มีอุปกรณ์รองรับทุกการใช้งาน

ทั้งสำหรับรถขนส่งไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ตู้คอนเทนเนอร์ และรถยนต์ส่วนบุคคล รวมไปถึงการติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกวัตถุอันตราย เพื่อการตรวจสอบตามนโยบายกรมขนส่ง

ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจรถโดยสารสาธารณะ

ธุรกิจบริการรถเช่าลีมูซีน

ธุรกิจการผลิตที่ต้องขนส่งสินค้า

ธุรกิจที่พนักงานต้องขับรถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

ธุรกิจรถรับส่งนักเรียน

คำถามที่พบบ่อย

คนขับสามารถเปิดปิดอุปกรณ์ GPS ได้เองหรือไม่?

ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรนั้นและเครื่องที่ใช้งาน

สามารถใช้กับยานพาหนะอื่นที่นอกเหนือจากรถ เช่น เรือ เฮลิคอปเตอร์ ได้หรือไม่?

ใช้กับเรือได้ตามปกติ แต่ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์จะขึ้นอยู่กับพื้นที่และความสูง

ในกรณีที่ไปในพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึง อุปกรณ์ GPS จะยังทำงานหรือไม่?

ยังคงทำงาน โดยถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเครื่องก็จะยังบันทึกข้อมูลที่หน่วยความจำสำรอง และสามารถส่งข้อมูลเข้าระบบได้เมื่อกลับสู่พื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณโทรศัพท์

จะเกิดอะไรขึ้นหากคนขับใช้ความเร็วมากกว่าที่กำหนด?

จะมีการแจ้งเตือนไปที่แอดมิน

หากคนขับออกนอกเส้นทางและเพิกเฉยต่อคำเตือน สามารถสั่งหยุดรถจากระบบได้หรือไม่?

สั่งหยุดรถจากระบบได้

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ