dtac Business dtac Business

SMART MDB SOLUTION

การใช้ไฟฟ้าในธุรกิจขนาดใหญ่ บริหารจัดการได้แบบครบวงจร

เพิ่มความอัจฉริยะให้ระบบไฟฟ้าหลักของธุรกิจ ควบคุมดูแลง่ายผ่านแอปเดียว

จุดเด่น

รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
คุมค่าใช้จ่ายง่าย เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

Smart MDB Solution คือ การนำ IoT เข้าไปช่วยเพิ่มความสามารถให้ตู้ MDB ที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก
ขององค์กร ให้สามารถส่งข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ มารวมศูนย์ที่แอปพลิเคชั่นได้แบบเรียลไทม์ ให้คุณบริหารการใช้ไฟฟ้าได้
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับระบบไฟฟ้าที่จะส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก

เรียลไทม์

รู้ทุกข้อมูลจากตู้ MDB ได้แบบเรียลไทม์

ประหยัด

ประหยัด และลดค่าดำเนินการ ในการดูแลตู้ MDB

สะดวก

จัดการได้ผ่านภายในแอปเดียวด้วยมือคุณ

ครอบคลุม

รองรับการเชื่อมต่อทั้ง SIM, Wi-Fi และ LAN

ผลิตภัณฑ์และบริการ

รู้ทุกข้อมูลไฟฟ้าจากตู้ MDB ได้แบบเรียลไทม์

ไม่ว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความชื้น และสามารถ ตรวจจับประกายไฟ ควัน หรือปัจจัยใดก็ตามที่ทำให้สงสัยว่าอาจก่อให้ เกิดอันตรายขึ้นกับธุรกิจคุณ ก็สามารถเห็นครบทุกอย่างได้ภายในแอปเดียว

dtac Business

แรงดันไฟฟ้า

สามารถตรวจสอบข้อมูลแรงดันไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบจะเตือนทันที หากแรงดันไฟฟ้ามีความผิดปกติ

dtac Business

กระแสไฟฟ้า

สั่งการ และควบคุมกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อช่วยในการลดค่าดำเนินงาน และป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าที่มากเกินไป

dtac Business

อุณหภูมิ

ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้เครื่องทำงานอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา

dtac Business

ความชื้น

วิเคราะห์และปรับปริมาณความชื้น ให้เหมาะสมตามสภาพการใช้งาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

dtac Business

ไฟกระชาก

ระบบแจ้งเตือนทันที เมื่อตรวจพบประกายไฟ เพื่อลดความเสี่ยง และอันตรายที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดเพลิงไหม้

dtac Business

ควัน

พร้อมด้วยระบบตรวจจับควันแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อเตือนภัยในกรณีที่เกิดควันสูงกว่าค่าที่กำหนด สามารถป้องกันได้ทันท่วงที

สนใจใช้งาน Smart MDB Solution

dtac Business

วางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้
ง่าย ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความปลอดภัย

เมื่อเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ และสามารถจัดการผ่านแอปพลิเคชั่นได้ จึงทำให้สามารถติดตามและวิเคราะห์เพื่อวางแผนควบคุมการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมลดค่าใช้จ่ายลงได้ตลอดจนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ติดต่อฝ่ายขาย 1431

หรือติดต่อ dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ