dtac Business dtac Business

SMART FARMING

ช่วยเพิ่มผลิตผล และลดต้นทุนอย่างยั่งยืน

รู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความชื้น อุณหภูมิ และแสงได้แม่นยำและเรียลไทม์
สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ได้คุณภาพดีขึ้

จุดเด่น

เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ

Smart Farming จะใช้เซ็นเซอร์ซึ่งกระจายตัวอยู่ในฟาร์มมาวัดความชื้นในดินและในอากาศ อุณหภูมิ และแสง
จากนั้นทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้แล้ว ส่งไปแสดงผ่านแอปแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมดูแลฟาร์มได้อย่างใกล้ชิด
แก้ไขได้เร็วหากเกิดปัญหา และวางแผนการเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพิ่มผลผลิต

ช่วยส่งเสริมผลผลิตถึง 30% ด้วยเทคโนโลยี IoT

มีความแม่นยำ

รู้ข้อมูลความชื้น อุณหภูมิ แสง ได้อย่างแม่นยำ

ครอบคลุม

จัดการได้ทั้งฟาร์ม ในแอปเดียวด้วยมือคุณ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เทคโนโลยีเข้าถึงการจัดการการเพาะปลูกทุกขั้นตอน

เข้าถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูก ได้อย่างแม่นยำ

ระบบเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ตามจุดต่าง ๆ จะช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพาะปลูก ทั้งความชื้น อุณหภูมิ แสง และส่งข้อมูลเข้า มาแบบเรียลไทม์ให้เกษตรกรได้เห็นค่าปัจจัยที่ถูกต้องแม่นยำ จากที่ปกติ จะขึ้นอยู่กับความรู้สึกและความชำนาญของแต่ละคน

dtac Business

ความชื้น

ช่วยดูแล และรักษาระดับความชื้นภายใต้ผิวดิน ได้อย่าแม่นยำ ทำให้ประหยัดปริมาณการใช้น้ำ และ อัตราความเสียหายทางการเกษตร

dtac Business

อุณหภูมิ

ควบคุม และตรวจวัดอุณหภูมิอย่างเรียลไทม์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิต

dtac Business

ปริมาณแสง

วัดค่าปริมาณแสงได้อย่างเที่ยงตรง เพื่อให้ค่าแสง ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชชนิดนั้น ๆ ช่วยในการ ควบคุมปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต

สนใจใช้งาน Smart Farming

dtac Business

ได้ข้อมูลที่แม่นยำนำทางวางแผน
การเกษตรได้อย่างมั่นใจ

ระบบจะนำข้อมูลปัจจัยที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์ อย่างชาญฉลาด ทำให้เห็นประวัติ และแนวโน้มความน่าจะเป็น ของการเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ ทำให้คุณนำไปใช้วางแผนการใส่ปุ๋ย และการจัดการน้ำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น

dtac Business

จัดการทั้งฟาร์มได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในแอปเดียว

ไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าฟาร์มตลอดเวลา แต่สามารถเช็กข้อมูลทั้งฟาร์ม จากแอปได้แบบเรียลไทม์ว่าควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ดีกับพืชผล มากที่สุด ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการจัดการ

dtac Business

พื้นที่เท่าเดิม ระยะเวลาเท่าเดิม
แต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 30%

Smart Farming ช่วยให้คุณทำการเพาะปลูกได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ จึงเป็นคำตอบที่ใช่ของฟาร์ม ระบบปิดที่ปลูกพืชราคาสูง เช่น เมล่อน สตรอว์เบอร์รี มะเขือเทศเชอรี่ ผักออร์แกนิก เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้

ตัวอย่างการใช้ Smart Farming กับฟาร์มจริง

dtac Business

ฟาร์มมะเขือเทศเชอรี่

ผลผลิตจะลดลงในฤดูร้อน เนื่องจากมะเขือเทศชอบอากาศหนาว ฟาร์มจึงนำระบบเซ็นเซอร์มาติดตั้งเพื่อเก็บข้อมูลว่าในช่วงผลผลิตดี อุณหภูมิและความชื้นในดินควรเป็นเท่าไหร่ เพื่อจะได้นำข้อมูลเหล่านี้มาปรับแนวทางการเพาะปลูกเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตตกต่ำในช่วงฤดูร้อนได้

dtac Business

โคโค่ เมล่อนฟาร์ม

ใช้ระบบเซ็นเซอร์มาติดตามอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ แทนที่การคาดเดาเองด้วยความรู้สึกจากการล้วงมือเข้าไปในดิน เพราะเมล่อนชอบความชื้นในดินสูง ทำให้สามารถนำข้อมูลนี้ไปคำนวณหาปริมาณน้ำที่เหมาะสมได้แม่นยำยิ่งขึ้น ได้ผลผลิตคุณภาพคงที่ ตรงตามความต้องการ


ความสำเร็จของเรา

ติดต่อฝ่ายขาย 1431

หรือติดต่อ dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ