!don't Delete

Enterprise Mobility Management (EMM)

Enterprise Mobility Management (EMM)

EMM คือ เครื่องมือในการควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร
รายละเอียด
Device Security & Management

Device Security & Management

ระบบควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์ไร้สายประเภท Smart Device ที่นำมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขององค์กรเองหรือของพนักงาน
รายละเอียด
Vehicle & Asset Tracking

Vehicle & Asset Tracking

โซลูชั่นที่ช่วยบริหารจัดการและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการบริหารจัดการยานพาหนะและการดำเนินงานธุรกิจขนส่งอย่างครบวงจร
รายละเอียด
Mobile Salesforce Management

Mobile Salesforce Management

บริการจาก dtac ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณติดตามความเคลื่อนไหวของตัวบุคลากรพนักงานที่คุณต้องการติดตามได้ โดยระบุตำแหน่งได้รวดเร็วแม่นยำ
รายละเอียด
Mobile Proximity

Mobile Proximity

แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในองค์กร ทั้งในเรื่องของการเข้างาน – ออกงาน และการออกไปปฎิบัติหน้าทีตามสถานที่ต่างๆ 
รายละเอียด
Mobile CRM

Mobile CRM

บริการจาก dtac ที่จะช่วยให้องค์กรคุณมีระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ผ่าน อุปกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรคุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว
รายละเอียด
Wifi on vehicle

Wifi on vehicle

บริการ Wifi บนโครงข่ายของดีแทค เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถ ใช้บริการinternet ในขณะเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียด