Enterprise Mobility
Management (EMM)

ควมคุมและจัดการอุปกรณ์
เคลื่อนที่ขององค์กร

เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และข้อมูล

ภาพรวม

ควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ใช้งานตามนโยบายองค์กร

ซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมจัดการ Smart Device ที่เชื่อมต่อระบบภายในองค์กร โดยติดตั้งลงในอุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์และข้อมูล

ประโยชน์

ประโยชน์ของระบบควบคุมการใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลสำคัญ

ป้องกันความเสียหายจากการใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม

มั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญขององค์กรมากขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน เพราะสามารถควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ได้

ให้พนักงานนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตน มาใช้เชื่อมต่อกับระบบองค์กรได้อย่างปลอดภัย

คุณสมบัติสินค้า
เก็บรักษาข้อมูลและใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยด้วย 4 ระบบควบคุม ที่ครอบคลุมทุกด้าน

Mobile Device Management (MDM) ระบบควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • จำกัดการใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องการ
 • บังคับให้ใส่พาสเวิร์ดล็อกอุปกรณ์
 • สามารถสั่งการให้ล็อกเครื่อง และล้างข้อมูลในเครื่องจากระยะไกล
 • สามารถระบุที่ตั้งของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง เพื่อใช้ในการค้นหากรณีเครื่องสูญหาย
 • สามารถเลือกลบข้อมูลในตัวเครื่องได้ เช่น ข้อมูลองค์กร หรือข้อมูลส่วนตัว
 • แจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งานโรมมิ่งหรือจำกัดการใช้งานโรมมิ่งได้

Mobile Application Management (MAM) ระบบควบคุมแอปพลิเคชันที่ใช้บนอุปกรณ์

 • สามารถส่งแอปพลิเคชันไปติดตั้งที่เครื่องของแต่ละ User แบบอัตโนมัติ หรือ Manual ได้
 • สามารถกำหนดลิสต์รายชื่อแอปพลิเคชันที่ให้ใช้ หรือห้ามใช้ในองค์กร
 • สามารถส่งแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนาขึ้นเองภายในองค์กร หรือแอปพลิเคชันทั่วไปที่มีอยู่ใน App Store / Play Store ไปยังเครื่องของแต่ละ User ใช้ได้

Mobile Content Management (MCM) ระบบควบคุมเนื้อหาข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน

 • สามารถจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาขององค์กรผ่านทางอุปกรณ์ที่ระบุให้เท่านั้น เช่น ต้องใช้ Internet Explorer 9 เท่านั้น เป็นต้น
 • สามารถตั้งเวลาการเข้าถึงและการหมดอายุของเนื้อหาได้ เช่น เอกสารชุดนี้จะแสดงจนถึงวันที่ 5 เท่านั้น
 • จัดหมวดหมู่เอกสารตามที่องค์กรต้องการ เช่น เอกสารของเซลส์ สวัสดิการพนักงาน
 • ระบุวิธีการดาวน์โหลดเอกสาร เช่น ใช้ WiFi ในการดาวน์โหลดเท่านั้น (ห้ามใช้ 4G)

Mobile Email Management (MEM) ระบบควบคุมการใช้งานอีเมล

 • ทำงานร่วมกับระบบอีเมลสำหรับองค์กร เช่น Microsoft Exchange, Lotus Notes, Novell GroupWise, Office365/BPOS หรือ Google App
 • ควบคุมการคัดลอกข้อมูลในอีเมลที่ต้องการ เช่น ห้ามส่งต่ออีเมลให้กับผู้ใช้งานที่ไม่ได้ใช้อีเมลขององค์กร
 • บังคับใช้นโยบายการควบคุมการใช้งานส่วนของ Email, Calendar และ Contacts กับรุ่นอุปกรณ์ที่องค์กรระบุให้ใช้เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Enterprise Mobility Management (EMM)


โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ

ตัวอย่างบริการ

ตัวอย่างการนำไปใช้ในธุรกิจที่แตกต่างกัน

ธุรกิจขนส่ง

สามารถ Tracking ติดตามการทำงานของพนักงาน

ตั้งค่าให้ใช้เฉพาะแอปพลิเคชันที่กำหนด

มีแอปพลิเคชันที่องค์กรพัฒนาขึ้นมาเฉพาะสามารถใช้งานได้ใน Device เครื่องเดียวภายใต้นโยบายความปลอดภัยที่องค์กรกำหนด

ธุรกิจค้าปลีก

MDM ช่วยปกป้องข้อมูลไม่ให้รั่วไหลตามนโยบายที่องค์กรต้องการ

พนักงานสามารถใช้แท็บเล็ตในการนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหล

โรงงานอุตสาหกรรม

อุปกรณ์มีความพร้อมในการใช้งานทุกสถานการณ์ เพราะใช้ MDM ควบคุมการใช้งานของอุปกรณ์ ให้ใช้เฉพาะแอปพลิเคชันที่บริษัทกำหนด

สามารถติดตามการทำงานของช่างฯ ได้

ธนาคาร

MDM ช่วยรักษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ให้รั่วไหล โดยสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์แท็บเล็ตและแอปพลิเคชันที่ธนาคารพัฒนาขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

สามารถควบคุมได้ทั้งอุปกรณ์ Android และ iOS หรือไม่?

รองรับอุปกรณ์ทั้งสองระบบ แต่ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของ EMM เช่น Samsung KnoX จะใช้กับ Samsung Android และ Air Watch จะใช้กับ iOS

ถ้าสั่งลบข้อมูลในเครื่องที่ถูกขโมยแล้ว ในกรณีที่ได้คืนในภายหลัง จะสามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้หรือไม่?

ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้

ในกรณีที่เป็นอุปกรณ์ของพนักงาน จะสามารถใช้ส่วนตัวนอกเวลางานโดยไม่มีระบบควบคุมได้หรือไม่?

แต่ละบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายเองได้

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ