กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ชื่อ

กรุณากรอกข้อมูล

นามสกุล

กรุณากรอกข้อมูล

ชื่อบริษัท

กรุณากรอกข้อมูล

เบอร์มือถือ

กรุณากรอกเบอร์มือถือ

อีเมล

กรุณากรอกอีเมล

คำนวณค่าประมาณการส่วนลดที่ช่วยประหยัดให้องค์กรท่านได้

จำนวนเบอร์ที่จดทะเบียนในนามองค์กร

กรุณาเลือก

จำนวนเบอร์ที่ได้รับสวัสดิการค่าโทรศัพท์มือถือ

กรุณาเลือก

กดรับรหัส (OTP) เพื่อทราบค่าประมาณการส่วนลด

เงื่อนไขการให้บริการ

  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิมประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการสั่งซื้อขั้นต่ำ 30,000 บาท/เดือน ขึ้นไปหลังหักส่วนลด
  • สิทธิ์ส่วนลดค่าบริการรายเดือนและราคาแพ็กเกจพิเศษยังไม่รวมค่าเครื่องโทรศัพท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้บริการรายบริษัท
  • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (terms and conditions) ในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด

โหมดสี

เปิด


ปิด