ข่าวสารและกิจกรรม

!don't Delete

ทีมผู้บริหารจากบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเยี่ยมชมดีแทคเฮ้าส์

August 10, 2015

ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณวรรษิษฐ์ ไสยวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานธุรกิจองค์กร  คุณนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม People และ คุณวาสนา พงศ์ศิริศาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมทีมงานดีแทคฝ่ายดูแลลูกค้าองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร และเลขานุการบริษัท, คุณออมสิน พิบูลวรางกูร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบริหาร, คุณกิตติ พัวบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และคุณวราภรณ์ พานิชกิจโกศลกุล จากหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  เป็นหนึ่งในลูกค้าองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากดีแทค goood business เสมอมา และระหว่างการเยี่ยมชม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรกับคณะผู้บริหารของดีแทคด้วยในโอกาสนี้

​​