E-Newletters

!don't Delete

ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ และ กลาง ( ฉบับที่ 29 | พฤษภาคม/2559 )

สวัสดีครับ

หลายท่านคงจะทราบและได้เห็นข่าวที่รัฐบาลกำหนด วิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อ โครงการดิจิทัลไทยแลนด์ สร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในประเทศไทย และเป็นก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับ ดีแทคในฐานะที่เราเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ผู้นำในการให้ บริการด้านดิจิทัล เราจึงได้นำเสนอ ‘White Paper’ ในหัวข้อ ‘เส้นทางสู่ ดิจิทัลไทยแลนด์’ เป็นคำมั่นสัญญาและแผนระยะยาวที่จะสนับสนุนประเทศ ไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล เราได้จัดทำข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและเป็น 6 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อให้รัฐบาล พิจารณาสู่การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในปี พ.ศ. 2563 ตลอดจนข้อเสนอ แนะและบทพิสูจน์ทุกยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุม ดีแทคมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อจะร่วมผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลที่แท้จริงเพื่อให้ เกิดประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1: โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
(Digital Infrastructure)

ประเทศไทยยังมีอุปสรรคต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลทั้งในแง่ของการขาด แคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งเครือข่ายดิจิทัลแบบพื้นฐาน (Fixed Infrastructure) และโมบายล์ (Mobile Infrastructure) ที่ครอบคลุมทั่ว ทุกพื้นที่ ดังนั้น ข้อเสนอแนะของดีแทคคือ รัฐบาลจะต้องพิจารณากำหนด แผนจัดสรรคลื่นความถี่ (Spectrum Roadmap) และจัดการประมูลคลื่น 700, 850, 1800, 2300 และ 2600 MHz เพื่อสนับสนุนการเข้าถึง อินเทอร์เน็ตของประชากรทั้งแบบโครงสร้างพื้นฐานและอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในทุกระดับ ของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ระบบนิเวศเชิงนวัตกรรมดิจิทัล
(Digital Innovation Ecosystem)

เทคโนโลยีดิจิทัลจะต้องเข้าถึงภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งถือเป็น จำนวนมากกว่าร้อยละ 99 ของธุรกิจในประเทศไทย ดีแทคได้มุ่งเน้นส่งเสริม ระบบนิเวศดิจิทัลของธุรกิจสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการโดยความร่วมมือกับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาดีแทคได้จัดตั้งโครงการ ดีแทค แอคเซอเลอเรท ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพต่างๆ และแอปพลิเคชั่นชั้นนำ มากมาย ทั้งนี้ ดีแทคได้ผลักดันเป็นรูปธรรมด้วยการจัดตั้ง บริษัท ดีแทค แอคเซอเลอเรท จำกัด ส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนสตาร์ทอัพไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคมที่เท่าเทียม (Digital Technology for an สวัสดีครับ)

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต้องเป็นหนึ่งเดียวโดยมุ่งที่จะลดช่องว่างความเหลื่อม ล้ำระหว่างประชากรในเมืองและชนบท และเพิ่มรายรับของประชากรในชนบท โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทย นอกจากการ ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของโครงการ Internet For All  ข้อเสนอของดีแทค ยังรวมถึงการเชื่อมต่อคนไทยจากการดำเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนสู่บริการ ด้านสุขภาพ การศึกษา การเงิน และการเกษตร ด้วยการส่งเสริมให้เกิดความ เท่าเทียมกันในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 4: บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ
(eGovernment Services)

ปัจจัยหลักของโครงการดิจิทัลไทยแลนด์คือ ข้อมูลที่โปร่งใสและทุกกลุ่มสามารถ เข้าถึงได้ โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลและบริการสาธารณะผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ปัจจุบันประเทศไทยยังคงตามหลังประเทศพัฒนาแล้วในด้านบริการสาธารณะ ออนไลน์พื้นฐานต่างๆ ดีแทคเสนอแนะทำความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งมี ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ เช่นบริการเพย์ สบาย (Paysbuy) ของดีแทคที่ขยายบริการด้านการเงินการธนาคารผ่าน บริการบนมือถือ

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ทุนมนุษย์ (Human Capital)

การเสริมความแข็งแกร่งทั้งด้านความรู้ดิจิทัลและภาษาอังกฤษเพื่อให้แรงงาน ไทยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกที่เชื่อมต่อ การศึกษาระดับสูง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง และต้องเริ่มจากการสร้างเสริมทักษะพื้นฐานไอซีทีแก่ ประชากรทั้งหมด ข้อเสนอทางหนึ่งคือให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามามีบทบาท สำคัญในส่วนนี้ด้วยการจัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและทรัพยากรบุคคลที่สามารถ ให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6: กรอบการทำงานองค์รวมเพื่อดิจิทัลไทยแลนด์
(Holistic Frameworks for a Digital Thailand)

ดีแทคเสนอแนะให้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านกระบวนการ ที่โปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การสร้างความเท่าเทียมในการ แข่งขันที่เป็นธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน แล้วพบกันกับเรื่องดีๆจากดีแทค กับผม ในเดือนหน้านะครับ

ลาร์ส นอร์ลิ่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)

dtac Reward

Sukishi Charcoal Grill

วันนี้ - 30 มิ.ย. 59

 

รับสิทธิ์ซื้อชุดครอบครัวเกาหลีหมูหมัก ราคา 259 บาท จากราคาปกติ 390 บาท

ติดตามสาขาที่ร่วมรายการได้ทางเงื่อนไข

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ลูกค้า Blue Member สามารถรับสิทธิ์ได้
 • แสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการใช้สิทธิ์ จากการ capture หน้าจอ หรือการทุจริตใด ๆ
 • โปรโมชั่นนี้จำกัดสิทธิ์ในการใช้ 1 สิทธิ์ / บิล / เดือน และจำกัด 1,500 สิทธิ์ต่อสัปดาห์เท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้เฉพาะรับประทานภายในร้านเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นๆได้อีก ต้องเลือกรับส่วนลดใดส่วนลดหนึ่งเท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าบัตรสมาชิกซูกิชิไม่สามารถใช้ส่วนลดของบัตรสมาชิกร่วมกับเมนูโปรโมชั่นนี้ได้ ทั้ง 10% จากเงินสด และ 5% จากบัตรเครดิตและเดบิต แต่สินค้ารายการปกติอื่นๆ ที่อยู่ในใบเสร็จเดียวกัน สามารถลดได้ตามปกติ และสามารถสะสม
 • คะแนนในบัตรสมาชิกได้ เมื่อคำนวณจากยอดซื้อสุทธิหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้วเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สาขาที่ร่วมรายการ ได้แก่ เซ็นทรัลบางนา / เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ / ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต / เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 3 / เดอะมอลล์บางกะปิ / สยามเซ็นเตอร์ / เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ / เซ็นทรัลพัทยาบีช เดอะมอลล์บางแค / เดอะมอลล์งามวงศ์วาน / เซ็นทรัลชลบุรี / เซ็นทรัลขอนแก่น / เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลภูเก็ต ชั้น 3 / เซ็นทรัลพิษณุโลก ชั้น 3 / เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 6 / เซ็นทรัลอุดร ชั้น 4 เซ็นทรัลสุราษฏร์ชั้น 3 / เซ็นทรัลลำปาง / เซ็นทรัลอุบลราชธานี / เมกะ บางนา / แฟชั่นไอส์แลนด์ เซ็นทรัลเชียงใหม่ / โรบินสันสระบุรี / เซ็นทรัลหาดใหญ่ / โรบินสันสุรินทร์ / โรบินสันฉะเชิงเทรา เซ็นทรัลพระราม 2 / เซ็นทรัลเวสต์เกต / เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

Dunkin' Donut

วันนี้ - 30 ธ.ค. 59

 

มอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าองค์กรอร่อยกับดังกิ้น โดนัท ทุกวันจันทร์,พุธ และศุกร์ รับสิทธิ์ซื้อโดนัท 1 ชิ้น รับฟรี 1 ชิ้น (มูลค่า 29 บาท) ที่ดังกิ้น โดนัท สาขาทีร่วมรายการ จำกัด 5,000 สิทธิ์/สัปดาห์

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ลูกค้า Blue Member สามารถรับสิทธิ์ได้
 • สิทธิพิเศษตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค. 59 และเฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์เท่านั้น
 • จำกัด 1 หมายเลข / สิทธิ์ / เดือน และจำกัด 5,000 สิทธิ์/สัปดาห์
 • แสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
 • ไม่สามารถใช้ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการใช้สิทธิ์ จากการ capture หน้าจอ หรือการทุจริตใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ยกเว้นสาขาเมืองทองธานี, จังซีลอน, สนามบินหาดใหญ่, เดอะมอลล์โคราช, ร้านโซนเกาะสมุย เกาะพะงัน, และการออกร้านนอกสถานที่

McDonald’s

วันนี้ - 30 เม.ย. 60

 

ซื้อชุดอร่อยสุดคุ้ม เพียง 99 บาท เลือกได้ 4 เมนู ที่ร้าน McDonald’s ทั่วประเทศ ยกเว้น อิมแพค เมืองทองธานี, ชาเลนเจอร์, เอ็มควอเทียร์, สาขาภายในสนามบินทุกสาขา, สาขาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสาขา, เคาน์เตอร์ของหวาน, บริการจัดส่งถึงบ้าน และบริการไดร์ฟทรู

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ลูกค้า Blue Member สามารถรับสิทธิ์ได้
 • กดรหัสรับสิทธิ์ ณ ร้านค้า เท่านั้น
 • ซื้อชุดดับเบิ้ลแมคฟิช หรือชุดบิกแมค ในราคา 99 บาท  จำกัด 1,000 ชุด/สัปดาห์ และ สิทธิพิเศษ ซื้อชุดซามูไรเบอร์เกอร์หมู หรือ ชุดแมคนักเก็ต(6ชิ้น) ในราคา 99 บาท จำกัด 1,800 ชุด/สัปดาห์
 • จำกัด 1 หมายเลข / 1 ชุด / 1 สิทธิ์ / เดือน
 • ชุดอร่อยสุดคุ้ม รวมโค้กขนาด 16 ออนซ์ และเฟรนช์ฟรายส์ขนาดกลาง
 • เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น อิมแพค เมืองทองธานี, ชาเลนเจอร์, เอ็มควอเทียร์, สาขาภายในสนามบินทุกสาขา, สาขาบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ทุกสาขา, เคาน์เตอร์ของหวาน, บริการจัดส่งถึงบ้าน และบริการไดร์ฟทรู
 • กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการโดยแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พนักงานสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • อาหารและภาชนะในภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

UBER

วันนี้ – 31 ธ.ค.59

 

UBER บริการรถรับส่งผ่านแอพพลิเคชั่น Uber ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล รวมถึงสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ

พิเศษ! ลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้บริการ Uber รับส่วนลดพิเศษไปเลย 300 บาทสำหรับการเดินทางครั้งแรก

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • สำรองการใช้สิทธิ์โดยกด *140*740# เพื่อรับ Code และ รับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Uber เท่านั้น
 • รับส่วนลดมูลค่า 300 บาทจากเที่ยวการเดินครั้งแรกของคุณ
 • ส่เส้นทางเดินทางสามารถใช้ได้ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล รวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง (ไม่รวมค่าทางด่วน)
 • สามารถใช้ได้กับบริการของ Uber ทุกๆบริการ (รวมไปถึง UberX, UberBlack และ UberMoto)
 • ไม่สามารถใช้ร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด