ดีแทค-เอบีบี ผนึกพันธมิตรเชื่อมต่อหุ่นยนต์-เครือข่ายความเร็วสูงฟื้นสัญญาณชีพอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 พร้อมทุกสถานการณ์ ดีแทค-เอบีบี ผนึกพันธมิตรเชื่อมต่อหุ่นยนต์-เครือข่ายความเร็วสูงฟื้นสัญญาณชีพอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 พร้อมทุกสถานการณ์

share

24 มิถุนายน 2564

ดีแทค-เอบีบี ผนึกพันธมิตรเชื่อมต่อหุ่นยนต์-เครือข่ายความเร็วสูงฟื้นสัญญาณชีพอุตสาหกรรมไทยสู่ 4.0 พร้อมทุกสถานการณ์

23 มิถุนายน 2564

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด และ บริษัท เอบีบี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) นำ ABB Robotics และ ABB Remote Insights เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโครงข่ายดีแทค และต่อยอดสู่ 5G โครงข่ายส่วนตัว (5G Private Network) นี่คือกุญแจสำคัญที่กระตุ้นธุรกิจให้เดินหน้าการผลิตทุกวิกฤตแม้เจอโรคอุบัติใหม่ต้องล็อกดาวน์ พร้อมควบคุมได้ทุกที่แม่นยำและปลอดภัย พร้อมแล้ววันนี้ลุยทำ Proof of Concept (POC) ทดสอบให้กลุ่มผู้ประกอบการพร้อมโซลูชั่นต่อยอดอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน

สู่ความร่วมมือเพื่อพลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย 2 ปัจจัยสำคัญ

  1. ความร่วมมือ ABB Robotics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ ABB Collaborative Robot ซึ่งเป็น Solution ของกลุ่มธุรกิจ Robotics & Discrete Automation บนโครงข่ายส่วนตัว dtac 5G Private Network เพื่อทดสอบการใช้หุ่นยนต์และแขนกลอัตโนมัติสำหรับนำไปใช้งานในกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่เฉพาะ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมจำกัดที่เป็นอันตราย โดยการเชื่อมต่อกับโครงข่ายของดีแทคจะเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อที่ควบคุมได้แบบเรียลไทม์ แม่นยำ และปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล ที่สำคัญ 5G มีประสิทธิภาพสูงและตอบสนองที่รวดเร็ว หุ่นยนต์จึงสามารถทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้ ในขณะที่ผู้ควบคุมสามารถสั่งงานจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย
  2. ความร่วมมือ ABB Remote Insights เพื่อพัฒนาและต่อยอดโซลูชั่นของกลุ่มธุรกิจ Process Automation ร่วมกับโครงข่ายดีแทค 4G/5G ที่ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วไทย เพื่อนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีความต้องการโซลูชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน โดยแอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารโต้ตอบระยะไกลระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ จะใช้เทคโนโลยีการแสดงภาพเสมือนจริง หรือ  Augmented Reality (AI) บนโครงข่ายดีแทคในการให้ข้อมูลและคำแนะนำเพื่อการแก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์

ความร่วมมือของดีแทค-เอบีบี ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและธุรกิจของไทย รวมทั้งสร้างโอกาสใหม่ทางการตลาดเพื่อกลุ่มธุรกิจภาคการผลิต และอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 5G กับ Robotic ที่จะเป็นการขับเคลื่อนครั้งสำคัญให้แข่งขันได้ทั้งในประเทศและภูมิภาค ทั้งนี้การผสานความเชี่ยวชาญของเอบีบี สู่การเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลของดีแทค จะสามารถเพิ่มศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ข้อมูลเอบีบีรายงานว่าสิงคโปร์และไต้หวันนำหุ่นยนต์ใช้งานทดสอบโควิด-19 ลดความเสี่ยงชีวิตผู้ปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถ รวดเร็ว และแม่นยำสูง