Customer showcase

!don't Delete

RC พัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม

April 23, 2015

จากบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องมากว่า 30 ปี ที่มีทั้งประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ แต่ บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด หรือ RC ก็ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ รวมถึงการคิดต่อยอดธุรกิจออกไป เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน  กระทั่งสามารถพัฒนาตนเองจนกลายเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระป๋องรายใหญ่ในประเทศไทย 

“เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารกระป๋องมานาน ซึ่งตลาดนี้การแข่งขันสูงมากขึ้นทุกวันเป็น  red ocean เราจึงคิดต่อยอดธุรกิจทำโรงงานต้นแบบ  smart tank เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีความพร้อม ไม่มีเงินทุน และประสบการณ์ในการหาสถานที่บรรจุหรือรับจ้าง OEM เราก็เลยต่อธุรกิจออกมา  เป็นผู้พัฒนาอาหารกระป๋อง โดยจะเป็นทั้งผู้ผลิตและรับจ้างผลิต ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าประเทศไทยมีอาหารอร่อยๆ เยอะมาก เช่น  มัสมั่น จังหวัดน่านอร่อยมาก เราก็นำมาต่อยอด ใส่บรรจุกระป๋อง โดยเราทำแบบครบวงจร เพื่อลดภาระลูกค้า ให้ลูกกค้าไปมุ่งทำการตลาดอย่างเดียว” ออมสิน สัตยกุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทรอแยลแคนอินดัสทรีส์ จำกัด อธิบายภาพรวมธุรกิจของ RC 

นอกจากนี้ RC ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับศักยภาพการผลิตของ RC โดยการผลิตสินค้าในแบรนด์ของตัวเองที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร นั่นก็คือ ข้าวหลามกระป๋อง บะจ่างกระป๋อง   

“เราจะให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์  ยกตัวอย่าง ข้าวหลามแบบดั้งเดิมจะบรรจุในกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งไม่สะดวกในการรับประทาน อายุสั้น ก็เอามาบรรจุกระป๋อง รสชาติเหมือนเดิม ยืดอายุได้นานขึ้น หรือล่าสุดที่เรากำลังจะเปิดตัว คือซุปบรรจุกระป๋องซึ่งสามารถเข้าไมโครเวฟได้เลย ตรงนี้จะเป็นการลบความเชื่อเดิมๆ ที่ว่ากระป๋องเข้าไมโครเวฟไม่ได้  และเพื่อรองรับการเปิดเสรีตลาดอาเซียน เราจะทำข้าวหมกไก่กระป๋อง ซึ่งเป็นอาหารฮาลาล ขายในตลาด AEC ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จะส่งผลให้ลูกค้ามั่นใจในความเป็นมืออาชีพของเราด้วย”  

ท่ามกลางการแข่งขันสูง ออมสินมองว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็น และหากใครที่มีนวัตกรรม ความคิดที่แตกต่างไปจากคนอื่น ก็จะยิ่งมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน  ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

ขณะเดียวกันการติดต่อสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเทคโนโลยีการสื่อสารจะส่งผลให้ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงานของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง ออมสิน บอกว่า บ่อยครั้งที่ RC จะประชุมกับลูกค้าต่างประเทศผ่านทางโทรศัพท์  ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็ว

 “เนื่องจากเราเป็นโรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่สมุทรสาคร มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ การติดต่อสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะพลาดไม่ได้ ซึ่งการเลือกผู้ให้บริการ หรือการเลือกใช้โปรโมชั่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะบางครั้งโทรศัพท์คู่สายขัดข้อง หรือมีปัญหาจะมีผลต่อธุรกิจอย่างมาก เราเลือก dtac เพราะเราประทับใจในการบริการ  และสามารถเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การติดต่อทางธุรกิจของเราสะดวก และง่ายขึ้น”