ประเภทธุรกิจ

ธนาคาร

ยกระดับความปลอดภัยของการจัดการข้อมูล

ธุรกิจค้าปลีก

เชื่อมช่องทางการสื่อสารและบริการ ให้ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

ธุรกิจบริการ

เพิ่มศักยภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า

โรงงานอุตสาหกรรม

เพิ่มศักยภาพการทำงานและลดต้นทุนในการดำเนินงาน

โซลูชั่นเพื่อธุรกิจ

ให้เราตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ครบทุกด้านของการสื่อสาร พร้อมระบบที่ช่วยคุณบริหารจัดการธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

Corporate Internet Service (ISP)

อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร

Mobile Package

แพ็กเกจมือถือเพื่อธุรกิจ มีให้เลือกทั้งเติมเงินและรายเดือน

dtac Mobile CRM

บริการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

Enterprise Mobility
Management (EMM)

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ