ธุรกิจค้าปลีก

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ให้ธุรกิจค้าปลีก

ติดปีกความสำเร็จให้ธุรกิจ ด้วยโซลูชั่นที่ช่วยให้คุณเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขั้น

dtac Business Solutions ช่วยธุรกิจค้าปลีกอย่างไร?

Voice Solution

เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ
ในธุรกิจอย่างครอบคลุม

dtac มีโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเลือกแพ็กเกจและบริการที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

dtac Mobile Office Call (VPBX)

โทรศัพท์สำนักงานบนมือถือ รับสายลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

Mobile Package

แพ็กเกจมือถือเพื่อธุรกิจ

Private Voice Network (E1/SIP)

บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ผ่านตู้สาขา โทรออกและรับสายได้จำนวนมากพร้อม ๆ กัน

Mobile Marketing

สื่อสารกิจกรรมการตลาดผ่าน
มือถืออย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางมือถือได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น หรือให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ผ่านการส่งและรับข้อความ

dtac USSD

สร้างกิจกรรมการตลาดกับลูกค้าแบบ Interactive ผ่านข้อความบนมือถือ

dtac SMS

ส่งข่าวสารผ่าน SMS ให้ลูกค้าจำนวนมากได้พร้อมกัน

Mobile Solution

จัดการระบบธุรกิจ และสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า พร้อมเครื่องมือที่ช่วยติดตามและควบคุมให้การทำงานแต่ละส่วนของธุรกิจค้าปลีกเป็นไปอย่างราบรื่น

Vehicle Tracking

ติดตามและควบคุมยานพาหนะแบบเรียลไทม์ได้ 24 ชั่วโมง

Work Time Plus

ติดตามการทำงานได้แม่นยำ บริหารพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

dtac Mobile CRM

บริการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

Enterprise Mobility
Management (EMM)

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Data & Internet Connectivity

ทำธุรกิจไม่ติดขัด ด้วยอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงจาก dtac

เพราะช่องทางออนไลน์คือช่องทางสื่อสารที่สำคัญของธุรกิจค้าปลีก dtac จึงมีโซลูชั่นอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงที่ช่วยสร้างความสะดวกและความประทับใจในการให้บริการลูกค้า

Corporate Internet Service
(ISP)

อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร

M2M SIM (IoT)

ให้ทุกอุปกรณ์ IoT รับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงข่ายคุณภาพสูง

WiFi on Vehicle

WiFi Hotspot บนยานพาหนะ ให้ลูกค้าใช้เน็ตขณะเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ