โรงงานอุตสาหกรรม

มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มศักยภาพในการทำงาน และลดต้นทุนในการดำเนินงาน

dtac Business Solutions ช่วยโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร?

Voice Solution

เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อในธุรกิจอย่างครอบคลุม

dtac มีโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร สามารถเลือกแพ็กเกจและบริการที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงานได้

Mobile Package

แพ็กเกจมือถือเพื่อธุรกิจ

Private Voice Network (E1/SIP)

บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ผ่านตู้สาขา โทรออกและรับสายได้จำนวนมากพร้อม ๆ กัน

dtac Mobile Office Call (VPBX)

โทรศัพท์สำนักงานบนมือถือ รับสายลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

Mobile Solution

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสายการผลิต

โซลูชั่นที่ช่วยบริหารจัดการธุรกิจการผลิต สามารถติดตามและควบคุมให้งานแต่ละส่วนเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาว

Enterprise Mobility
Management (EMM)

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Vehicle Tracking

ติดตามและควบคุมยานพาหนะแบบเรียลไทม์ได้ 24 ชั่วโมง

Work Time Plus

ติดตามการทำงานได้แม่นยำ บริหารพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

dtac Mobile CRM

บริการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

Data & Internet Connectivity

สื่อสารออนไลน์กันได้แบบไม่ติดขัด

dtac มีโซลูชั่นอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการสื่อสาร ทั้งระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักร ผ่านทางเทคโนโลยี M2M

M2M SIM (IoT)

ให้ทุกอุปกรณ์ IoT รับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงข่ายคุณภาพสูง

Corporate Internet Service
(ISP)

อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ