!don't Delete

Private voice network (E1/VoIP)

Private voice network (E1/VoIP)

บริการโทรศัพท์ผ่านคู่สายที่สามารถรองรับการใช้บริการโทรศัพท์สำนักงานที่มีปริมาณการใช้งานสูง รองรับทั้งการโทรออกและรับสายเข้าพร้อมกันหลายคู่
รายละเอียด
dtac SMS

dtac SMS

เครื่องมือสื่อสารที่ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจคุณให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือประยุกต์ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาด
รายละเอียด
dtac USSD

dtac USSD

บริการข้อความสั้นที่นำเทคโนโลยี USSD มาประยุกต์ใช้กับบริการหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นช่องทางในการรับหรือส่งข้อมูลให้กลุ่มลูกค้าของท่านได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
รายละเอียด
M2M Management Portal

M2M Management Portal

การบริหารจัดการและการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าที่นำ SIM ของ dtac ไปใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ (M2M SIM Card)
รายละเอียด
dtac Colocation

dtac Colocation

บริการให้เช่าพื้นที่ในการวางอุปกรณ์ด้านเน็ตเวิร์คหรือ server ต่าง ๆ ที่ต้องการทีมงานที่ดูแลในเรื่อง Facility
รายละเอียด
Device Security & Management

Device Security & Management

ระบบควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์ไร้สายประเภท Smart Device ที่นำมาใช้ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องขององค์กรเองหรือของพนักงาน
รายละเอียด
Vehicle & Asset Tracking

Vehicle & Asset Tracking

โซลูชั่นที่ช่วยบริหารจัดการและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการบริหารจัดการยานพาหนะและการดำเนินงานธุรกิจขนส่งอย่างครบวงจร
รายละเอียด
Mobile Salesforce Management

Mobile Salesforce Management

บริการจาก dtac ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณติดตามความเคลื่อนไหวของตัวบุคลากรพนักงานที่คุณต้องการติดตามได้ โดยระบุตำแหน่งได้รวดเร็วแม่นยำ
รายละเอียด
Mobile Proximity

Mobile Proximity

แอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในองค์กร ทั้งในเรื่องของการเข้างาน – ออกงาน และการออกไปปฎิบัติหน้าทีตามสถานที่ต่างๆ 
รายละเอียด
Dual Bill

Dual Bill

บริการแยกใบแจ้งชำระค่าบริการช่วยให้องค์กรสามารถบริหาร ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสารขององค์กรเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียด
Multi SIM

Multi SIM

บริการเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้อุปกรณ์ สื่อสารได้หลากหลายประเภทพร้อมกัน โดยลูกค้าองค์กรสามารถมี SIM Card ไว้ใช้งานได้มากถึง 5 SIM ต่อ 1 เลขหมาย
รายละเอียด
Ring4U

Ring4U

เพิ่มคุณค่าให้ทุกการติดต่อ ด้วยบริการเสียงรอสาย Ring4U ที่เปลี่ยนสัญญาณรอสายธรรมดาให้เป็นข้อความหรือเสียงเพลงขององค์กรตามความต้องการ
รายละเอียด