ธนาคาร

ให้บริการธุรกรรมและข้อมูล
ทางการเงินอย่างปลอดภัย

เพราะความปลอดภัยในการให้บริการคือสิงสำคัญที่สุดของธุรกิจธนาคาร

dtac Business Solutions ช่วยธนาคารอย่างไร?

Voice Solution

เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ
ในธุรกิจอย่างครอบคลุม

dtac มีโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร สามารถเลือกแพ็กเกจและบริการที่เหมาะสมกับการใช้งานได้

Private Voice Network (E1/SIP)

บริการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ผ่านตู้สาขา โทรออกและรับสายได้จำนวนมากพร้อม ๆ กัน

dtac Mobile Office Call (VPBX)

โทรศัพท์สำนักงานบนมือถือ รับสายลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลา

Mobile Package

แพ็กเกจมือถือเพื่อธุรกิจ

Mobile Marketing

บริการที่มั่นใจได้ในความ
ปลอดภัยของข้อมูลการเงิน

เพราะใช้ SMS ส่งรหัส OTP ในการทำธุรกรรม ตลอดจนแจ้งเตือนเงินเข้าออกบัญชี และยังสื่อสารกิจกรรมการตลาดผ่านทางมือถือได้ดียิ่งขึ้น

dtac SMS

ส่งข่าวสารผ่าน SMS ให้ลูกค้าจำนวนมากได้พร้อมกัน

dtac USSD

สร้างกิจกรรมการตลาดกับลูกค้าแบบ Interactive ผ่านข้อความบนมือถือ

Mobile Solution

เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบจัดการธุรกิจ

ช่วยติดตามและควบคุมให้การทำงานแต่ละส่วนของธุรกิจธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่น

 

Enterprise Mobility
Management (EMM)

ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ขององค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Vehicle Tracking

ติดตามและควบคุมยานพาหนะแบบเรียลไทม์ได้ 24 ชั่วโมง

Work Time Plus

ติดตามการทำงานได้แม่นยำ บริหารพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Data & Internet Connectivity

สื่อสารออนไลน์ได้ราบรื่นและปลอดภัย

เพราะการสื่อสารออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่ากับลูกค้า ภายในองค์กรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ dtac จึงมีโซลูชั่นอินเทอร์เน็ตที่มั่นใจได้ในความเสถียรและปลอดภัยพร้อมตอบโจทย์ธุรกิจธนาคาร

Corporate Internet Service
(ISP)

อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร

M2M SIM (IoT)

ให้ทุกอุปกรณ์ IoT รับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยโครงข่ายคุณภาพสูง

1678

dtac Call Center 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลโดยละเอียดกับคุณ