โปรโมชั่นสมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนขายดี
banner iCloud banner iCloud

สมาร์ทโฟนรุ่นฮิตลดสูงสุด 60%

เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน

 • Vivo
  Y11
  ราคาปกติ 3,999 บาท

  ราคาพิเศษ
  1,390.- ชำระล่วงหน้า 500 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
  1,490.- ชำระล่วงหน้า 300 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
  2,490.- ชำระล่วงหน้า 300 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

  เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือน
  เกิน 2 รอบบิลติดกัน

  ซื้อเลย

 • realme
  C3
  ราคาปกติ 3,999 บาท

  ราคาพิเศษ
  890.- ชำระล่วงหน้า 500 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
  990.- ชำระล่วงหน้า 500 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

  เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือน
  เกิน 2 รอบบิลติดกัน
  รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

  ซื้อเลย

 • OPPO
  A12
  ราคาปกติ 3,999 บาท

  ราคาพิเศษ
  1,390.- ชำระล่วงหน้า 500 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
  1,690.- ชำระล่วงหน้า 300 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
  2,290.- ชำระล่วงหน้า 300 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

  เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือน
  เกิน 2 รอบบิลติดกัน

  ซื้อเลย

 • Infinix
  HOT 9 Play
  ราคาปกติ 2,890 บาท

  ราคาพิเศษ
  990.- ชำระล่วงหน้า 300 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
  ระยะสัญญา 6 เดือน
  1,090.- ชำระล่วงหน้า 300 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 399 ขึ้นไป

  ซื้อเลย

 • HUAWEI
  Y7
  ราคาปกติ 4,499 บาท

  ราคาพิเศษ
  1,690.- ชำระล่วงหน้า 1,000 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
  1,790.- ชำระล่วงหน้า 700 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
  2,290.- ชำระล่วงหน้า 500 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

  ซื้อเลย

 • SAMSUNG
  Galaxy A11
  ราคาปกติ 5,199 บาท

  ราคาพิเศษ
  1,790.- ชำระล่วงหน้า 500 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 699 ขึ้นไป
  2,090.- ชำระล่วงหน้า 700 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 599 ขึ้นไป
  2,190.- ชำระล่วงหน้า 700 บาท
  สมัครหรือมีแพ็กเกจ 499 ขึ้นไป

  เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือน
  เกิน 2 รอบบิลติดกัน
  รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น

  ซื้อเลย

รุ่นมือถือ
ราคาปกติ
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
ค่าบริการชำระล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)
HUAWEI Y5p*
2,999
849
500
399
HUAWEI Y6p*
3,999
490
1,000
699
890
500
599
990
500
499
realme C11*
3,499
1,390
700
599
1,490
700
499
HUAWEI Y7p
4,999
1,999
1,500
699
2,999
1,000
599
realme 5i*
รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
4,999
2,390
300
699
2,590
500
599
2,690
500
499
Vivo Y15 2020*
4,999
2,090
1,000
699
2,590
700
599
2,690
700
499
OPPO A31*
รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
5,499
2,690
1,000
699
2,990
1,000
599
3,290
1,000
499
Samsung Galaxy A21s (3/32GB)*
รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
6,399
3,481
1,200
699
3,981
700
599
4,081
700
499

* เครื่องจะถูกล็อก หากค้างชำระค่าบริการรายเดือนเกิน 2 รอบบิลติดกัน

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขการใช้บริการ
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครื่องข่ายใช้เบอร์เดิม
  2. สำหรับลูกค้าเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 90 วัน สำหรับรับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องราคาพิเศษ
  3. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ต่อ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
  4. ระยะสัญญา 12 เดือน
  5. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด
   1. สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน ชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   2. สำหรับระยะสัญญา 6 เดือน ชำระเงินจำนวน 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  6. กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงตามที่ได้รับ
  7. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249 / 449, ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  8. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
  9. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  10. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  11. สำหรับผู้ใช้บริการที่ตกลงซื้อเครื่องโทรศัพท์รุ่นที่ตกอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางเทคนิคซึ่งถูกจำกัดการใช้งานกับเครือข่ายดีแทคเป็นการเฉพาะ ยินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ทันที
   1. ส่งข้อความเพื่อแจ้งเตือนหากเกินกำหนดการนัดชำระค่าบริการ
   2. ดำเนินการล็อกเครื่องโทรศัพท์หากผู้ใช้บริการละเลยหรือเพิกเฉยการชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 2 รอบบิลติดต่อกัน อีกทั้งหมายเลขโทรศัพท์จะถูกระงับการโทรออกและรับสายเข้า
  12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13. สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง