button survey

การตั้งค่า dtac 3G สำหรับ Samsung Galaxy Note

ขั้นตอนการตั้งค่า

เนื่องจากโทรศัพท์ Android บางเครื่องรองรับระบบ 3G เฉพาะความถี่ 850 MHz ในขณะที่บางเครื่องรองรับเฉพาะความถี่ 900 MHz ดังนั้นผู้ใช้จึงควรตรวจสอบกับร้านค้าที่ซื้อเครื่องมา หรือจากกล่องเป็นอันดับแรก ว่าเครื่องโทรศัพท์ Android ที่ใช้รองรับระบบ 3G ความถี่ 850 MHz หรือไม่ หลังจากตรวจสอบว่าโทรศัพท์ Android ที่ใช้อยู่ รองรับระบบ 3G ความถี่ 850 MHz ของ dtac แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ ตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้ทั้งความถี่ 2G และ 3G โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตัวอย่างที่แสดงในที่นี้ คือเมนูของเครื่อง HTC Desire S ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 2.3

 • Step 1

  เข้าเมนูหลัก

 • Step 2

  เลือกหัวข้อ “ตั้งค่า” (Setting)

 • Step 3

  เลือกหัวข้อ “ไร้สาย & เครือข่าย” (Wireless & Network)

 • Step 4

  เลือกหัวข้อ “เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่” (Mobile Networks)

 • Step 5

  เลือกหัวข้อ “โหมดเครือข่าย” (Network Mode)

 • Step 6

  เลือกหัวข้อ “GSM / WCDMA อัตโนมัติ” เพื่อสั่งให้เครื่องใช้ทั้งระบบ 2G และ 3G จากนั้นกดปุ่ม Back เพื่อกลับมาหน้าจอหลัก

 • Step 7

  เลือกหัวข้อ “ผู้ให้บริการเครือข่าย” (Network Operators)

 • Step 8

  เลือกหัวข้อ “ค้นหาเครือข่าย” (Search Networks)

 • Step 9

  เลือกหัวข้อ DTAC

อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า