button survey

“ใจดีให้ยืม” จากแฮปปี้ เพิ่มช่องทางให้ยืมสะดวกยิ่งขึ้น กด *110# จากมือถือ

26 พฤษภาคม 2548

บริการใจดีให้ยืม เป็นบริการยอดนิยมของแฮปปี้ที่มีลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากอย่างต่อเนื่อง แฮปปี้จึงได้พัฒนาช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า โดยปัจจุบันแฮปปี้มีช่องทางให้ลูกค้าใช้บริการใจดีให้ยืมทั้งหมด 3 ช่องทาง คือ ผ่าน *1010 ผ่านทางเว็บไซต์ และผ่าน *101# ซึ่งมีการคิดค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขที่เหมือนกัน

อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า