button survey
เช็คยอดใช้ รายเดือน

เช็คยอดใช้ รายเดือน

เช็คยอดใช้รายเดือน ผ่านบริการด่วนพิเศษ

 

คุณสามารถเช็คยอดใช้รายเดือนได้ เพียงกด

 


(ไม่คิดค่าโทร)

 

เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว ระบบจะส่ง SMS กลับมา
เพื่อแจ้งยอดใช้รายเดือน เช่น

 

 

กรณีเครื่องไม่รองรับภาษาไทย

 

กด

 

แล้วรอรับข้อความ SMS ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษ

อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า