อินเทอร์เน็ตจิ๋ว

เหมาเล่นเน็ตสุดคุ้ม ใช้ได้ทั้งวัน ไม่จำกัดช่วงเวลา

Opera Mini จิ๋ว

Opera Mini จิ๋ว

เล่นเน็ตไม่อั้นบนมือถือผ่าน Opera Mini ได้ทั้งวัน

ค่าบริการ
9 บาท / วัน
สมัครได้ถึง 31/03/2558
ช่องทางการสมัคร *104*406# โทรออก
อินเทอร์เน็ตจิ๋ว 1 ชั่วโมง

อินเทอร์เน็ตจิ๋ว 1 ชั่วโมง

โปรเสริมใช้อินเทอร์เน็ต 1 ชั่วโมงเต็ม แค่ครั้งละ 7 บาท

ค่าบริการ
7 บาท / ครั้ง
สมัครได้ถึง 31/03/2558
ช่องทางการสมัคร *104*20# โทรออก

ประเภทของแพ็กเกจ

 1. ลูกค้าปัจจุบันทุกซิมแฮปปี้สามารถสมัครโปรโมชั่นนี้เพิ่มได้ เพื่อรับสิทธิ์เพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการส่งเสริมการขายหลักที่เลือกรับสิทธิ์ในปัจจุบัน) โดยเลขหมายที่สมัครจะต้องมีวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมียอดเงินคงเหลือเพียงพอสำหรับค่าสมัคร โดยจะใช้สิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้หลังได้รับการยืนยันทาง SMS
 2. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตจิ๋ว (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  1. เหมาใช้บริการเสริม Happy internet สุดคุ้ม 1 ชั่วโมง ค่าสมัครครั้งละ 7 บาท
  2. การใช้งานส่วนเกิน Happy internet คิดค่าบริการตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่
 3. "อินเทอร์เน็ตจิ๋ว" ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันที่สมัครและสามารถสมัครแต่ละโปรโมชั่นพร้อมกันได้
 4. กรณีใช้บริการอื่นใดนอกเหนือจากการโทรดังกล่าว เช่น ส่ง SMS หรือ MMS หรือ Happy internet ระบบจะคิดค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หลังจากครบระยะเวลาการใช้สิทธิ์ ผู้ใช้บริการจะได้รับอัตราค่าโทรตามรายการส่งเสริมการขายที่เลือกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
 5. ผู้ใช้บริการจะต้องมีสถานภาพการใช้งานขณะใช้บริการ โดยมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 0 บาท และวันใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้หากมีการใช้บริการเกินจำนวนเงินในระบบ ผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าบริการในภายหลังเมื่อผู้ใช้บริการเติมเงินในครั้งถัดไป
 6. จำนวนนาทีอินเทอร์เน็ตที่ได้รับจากการสมัครโปรโมชั่นเสริม "อินเทอร์เน็ตจิ๋ว" จะคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามการใช้งานจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที โดยการจัดเก็บและคำนวณค่าบริการจะยึดถือตามระบบของบริษัทฯ เป็นหลัก
 7. เมื่อใช้บริการจนครบจำนวนนาทีที่กำหนด หรือครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ์ของแฮปปี้อินเทอร์เน็ตจิ๋วที่สมัคร
  1. หากมีจำนวนนาทีคงเหลือ จะถือว่าสละสิทธิ์ในจำนวนนาทีคงเหลือนั้น
  2. ระบบจะไม่วางสาย และจะคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ โดยจะหักค่าใช้บริการจากยอดเงินคงเหลือปกติ หรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกสมัครโปรโมชั่นเสริมที่ผู้ให้บริการกำหนดในช่วงเวลานั้น ๆ ได้
 8. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครบริการเสริม Happy internet ประเภทแพ็กเกจรายวัน แพ็กเกจฟรี แพ็กเกจรายเดือน แพ็กเกจรายครั้งแบบกำหนดวันหมดอายุ สามารถสมัครได้ครั้งละ 1 รายการต่อประเภท หรือหากผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงบริการเสริมดังกล่าวต้องยกเลิกบริการเสริมประเภทที่ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบันก่อน
 9. กรณีที่ผู้ใช้บริการสมัครรายการส่งเสริมการขายบริการเสริม Happy internet
  1. ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่รองรับการใช้งาน internet และต้องทำการตั้งค่าการใช้งานก่อนการสมัคร
  2. ผู้ใช้บริการควรศึกษาเงื่อนไขการใช้งาน อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการของบริการ Happy internet เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์เชื่อมต่อของผู้ใช้บริการ และกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งานในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในประเทศนั้น ๆ
  3. Happy internet ให้บริการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น และเฉพาะการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น
  4. อัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตดังกล่าวไม่รวมบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย และหากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริมหรือบริการดาวน์โหลดอื่น ๆ ผู้ใช้บริการต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ
 10. ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 3G/EDGE
  1. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะ ๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าดีแทคทั่วประเทศ
  2. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลบนเทคโนโลยี 3G/EDGE ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
  3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูลและความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
  4. สิทธิ์การใช้งานบนเทคโนโลยี 3G/EDGE เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ 3G
  5. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. กรณีที่ผู้ใช้บริการมีโปรโมชั่นเสริมอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1 ประเภท ระบบจะคิดค่าบริการตามลำดับ ดังนี้
  1. แบบรายวัน
  2. แบบฟรี
  3. แบบรายเดือนหรือแบบรายครั้งแบบกำหนดวันหมดอายุโดยคิดตามลำดับที่หมดอายุก่อน
  4. แบบรายครั้งแบบหมดอายุตามซิม
  5. อัตราปกติ
 12. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบระยะเวลาใช้สิทธิ์ และยอดการใช้งานคงเหลือ โดยกด [*101*1# โทรออก] (ไม่คิดค่าโทร)
 13. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้นสำหรับลูกค้าที่ใช้ซิม หรือรายการส่งเสริมการขายบางประเภท และกรณีที่ผู้ใช้บริการรายการส่งเสริมการขายแฮปปี้ซูเปอร์เม้าท์เปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียน หรือเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายบางประเภท จะถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครไม่สามารถคืน หรือแลกเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้เลขหมายอื่นได้
 14. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โทร. 1678 dtac call center (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควรโดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 15. บริการเสริมแฮปปี้อินเทอร์เน็ตสามารถใช้บริการ 3G ความเร็วสูงสุด 384Kbps
 16. การสมัครโปรโมชั่นนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้ดีแทคดำเนินการโอนย้ายท่าน (รวมทั้งข้อมูลการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน) ไปใช้บริการบนคลื่นความถี่ใหม่ 2.1 GHz. ภายใต้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
 17. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548

คำถามพบบ่อย