เพลงรอสายจิ๋ว โหลดได้ไม่จำกัด

ประเภทของแพ็กเกจ

เพลงรอสายจิ๋ว โหลดได้ไม่จำกัด

โหลดเพลงรอสายทุกเพลงทุกค่าย ไม่จำกัด กี่เพลงก็ได้ ตามใจชอบ
เพลงรอสายจิ๋ว

เพลงรอสายจิ๋ว

เพลงรอสายสุดฮิตมากมาย โหลดได้ไม่จำกัด

ค่าบริการ
2 บาท / วัน
สมัครได้ถึง 30/09/2014
ช่องทางการสมัคร *119 โทรออก
 1. บริการเสริมแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว เป็นบริการที่ให้บริการเสียงเพลงรอสายรายวันทุก 1 วัน สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์แบบเติมเงินในระบบ 1800 จากดีแทค โดยสามารถสมัครบริการเสริมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป
 2. สิทธิประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการได้รับ
  1. บริการเสียงเพลงรอสายที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเพลงเป็นเสียงเรียกรอสาย ให้คนที่โทรหาได้ฟังขณะรอการรับสาย
  2. สิทธิ์การดาวน์โหลดเพลงฟรีทุกเพลง โดยผ่านช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR โทร. *119 ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), โทร. *888 มิวสิค คอล เซ็นเตอร์ ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค, ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.ringforu.com, www.dtacmusic.com, Wap Site wap.ringforu.com, wap.dtacmusic.com, Facebook Application http://apps.facebook.com/dtacmusic และ Mobile Application iPhone, BlackBerry, Android
 3. ช่องทางการสมัครบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว ผู้ใช้บริการสามารถสมัครบริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR โทร. *119 ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), โทร. *888 มิวสิค คอล เซ็นเตอร์ ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค, ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.ringforu.com, www.dtacmusic.com, Wap Site wap.ringforu.com, wap.dtacmusic.com, Facebook Application http://apps.facebook.com/dtacmusic และ Mobile Application iPhone, BlackBerry, Android
 4. ผู้สมัครรายการส่งเสริมการขายนี้ จะถูกเรียกเก็บค่าบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว ในอัตราเดือนละ 60 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) โดยหลังจากสมัครใช้บริการจะได้รับ SMS ยืนยันการสมัครภายใน 24 ชั่วโมง และระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเสริมดังกล่าวทุกวัน ในอัตรา 2 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) จนกว่าจะแจ้งยกเลิกการใช้บริการ
 5. ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความ SMS แจ้งอัตราค่าบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว และแจ้งเตือนสิทธิ์การดาวน์โหลดเพลงฟรี เดือนละ 1 ครั้ง โดยระบบจะส่งข้อความ SMS ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 2 วัน ก่อนสิ้นเดือน
 6. การรับสิทธิ์ดาวน์โหลดเพลงฟรี
  1. ดาวน์โหลดผ่านช่องทางที่กำหนดเท่านั้น หากดาวน์โหลดจากช่องทางอื่นจะเสียค่าซื้อเพลงตามอัตราปกติ
  2. เพลงฟรีที่ผู้ใช้บริการเลือกดาวน์โหลดนั้นสามารถตั้งค่าในอัลบั้มเพลงโปรดส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดและส่งให้ผู้อื่นได้
 7. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว โดยผ่านช่องทางระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR โทร. *119 ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), โทร. *888 มิวสิค คอล เซ็นเตอร์ ค่าบริการนาทีละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%), สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค, ดีแทค เซ็นเตอร์, เว็บไซต์ www.ringforu.com, www.dtacmusic.com, Wap Site: wap.ringforu.com, wap.dtacmusic.com และ USSD กด *4403#
 8. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยกเลิกบริการแพ็กเกจเพลงรอสายจิ๋ว หากผู้ใช้บริการมีบริการเสริมเสียงเพลงรอสาย เช่น บริการอัพเดทเพลงอัตโนมัติ หรือบริการ RBT Unlimited ต่างๆ เช่น บริการเพลงรอสายแกรมมี่ไม่จำกัด *333 บริการขบวนการเหมา *339(RS) บริการเพลงรอสาย Music One *248 และบริการเพลงรอสายบาวคลับ *157บริการเสริมเหล่านี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ *888 มิวสิค คอล เซ็นเตอร์ หรือเว็บไซต์ www.happy.co.th รวมตลอดถึงไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ ใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 

คำถามที่พบบ่อย