แพ็กเกจโทรสุดคุ้ม

ประเทศเวียดนาม บนเครือข่าย Vinaphone

ราคา วัน โทรสุดคุ้ม โทรไปต่างประเทศ
โทรกลับไทย โทรในประเทศ รับสาย ส่วนเกิน
299 บาท
สมัครเลย
7 20 นาที นาทีละ 9 บาท คิดในอัตราปกตินาทีละ
40 บาท

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บนเครือข่าย Swiss Com และ SALT

ราคา วัน โทรสุดคุ้ม โทรไปต่างประเทศ
โทรกลับไทย โทรในประเทศ รับสาย ส่วนเกิน
299 บาท
สมัครเลย
7 20 นาที นาทีละ 9 บาท คิดในอัตราปกตินาทีละ
80 บาท

ประเทศสหราชอาณาจักร บนเครือข่าย O2 และ EE

ราคา วัน โทรสุดคุ้ม โทรไปต่างประเทศ
โทรกลับไทย โทรในประเทศ รับสาย ส่วนเกิน
299 บาท
สมัครเลย
7 20 นาที นาทีละ 9 บาท คิดในอัตราปกตินาทีละ
62 บาท

ประเทศออสเตรเลีย บนเครือข่าย Vodafone

ราคา วัน โทรสุดคุ้ม โทรไปต่างประเทศ
โทรกลับไทย โทรในประเทศ รับสาย ส่วนเกิน
299 บาท
สมัครเลย
7 20 นาที นาทีละ 9 บาท คิดในอัตราปกตินาทีละ
78 บาท
  1. อัตราค่าบริการและโปรโมชั่นดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 เครือข่ายและประเทศที่ร่วมรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. อัตราค่าบริการของแพ็กเกจนี้ สามารถใช้ได้ในแต่ละประเทศและเครือข่ายที่กำหนดเท่านั้น
  3. แพ็กเกจที่ใช้งานภายในประเทศทุกแพ็กเกจไม่รวมการใช้งานต่างๆที่เกิดขึ้นขณะอยู่ต่างประเทศ
  4. สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน ระยะเวลาของแพ็กเกจเริ่มนับจากวันและเวลาที่แพ็กเกจมีผล และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของแพ็กเกจ โดยจะคำนวณเวลาแบบครบรอบวัน (+24 ชั่วโมง) ตามเวลาประเทศไทยและสำหรับลูกค้าแบบรายเดือนระยะเวลาของแแพ็กเกจเริ่มนับตั้งแต่เที่ยงคืนและสิ้นสุดในเวลา 23.59 น.(ตามเวลาประเทศไทย)
  5. เมื่อครบกำหนดการใช้งานของแพ็กเกจ การโทรออก รับสาย ส่งSMS หรือการใช้งานนอกประเทศและเครือข่ายที่กำหนดในแพ็กเกจ จะยังสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่จะถูกคิดค่าบริการในอัตราปกติของประเทศที่ไปใช้งาน
  6. อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  7. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมเครือข่ายที่ใช้บริการบนเรือในทะเล (Maritime) สายการบิน (Inflight) หรือเครือข่ายดาวเทียม (Satellite)
  8. เมื่อลูกค้าสมัครแล้วไม่สามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ และถึงแม้ว่าจะใช้ไม่ถึงจำนวนการใช้งานที่กำหนดไว้ ก็ไม่สามารถขอยกยอดไปใช้ในครั้งหน้าได้
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า