เบอร์มงคลดีแทค

เป็นเจ้าของเบอร์คัดสรรอย่างดี
การันตีโดย อ.ช้าง เสริมชะตาให้ปีม้าดวงดีดวงรุ่ง

เบอร์มงคลดีๆ พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ เสริมดวงบารมีโชคลาภให้ชีวิต

  • ผู้ใช้บริการที่สมัครเบอร์มงคล Gold สามารถเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขาย ได้ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป
  • ผู้ใช้บริการเบอร์มงคล Silver และ Bronze สามารถเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป
  1. ผู้เปิดใช้บริการ “ซิมแฮปปี้โทรสนุกทุกค่าย, ซิมแฮปปี้โทรสนุกเบอร์ดีแทค, ซิมแฮปปี้ยกแก๊ง, ซิมสมาร์ทโฟน, ซิมใจป้ำยิ่งใช้ยิ่งได้ค่าโทรฟรี, ซิมใจป้ำยิ่งใช้ยิ่งได้เน็ตฟรี, ซิมม่วนซื่น, ซิมแฮปปี้พม่า” ระหว่างวันที่ 1 – 30 ก.ย. 57 จะได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีไม่จำกัด 100 MB ที่ความเร็วสูงสุด 42 Mbps (หลังจากนั้นใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 128 Kbps) นาน 2 วัน หลังจากเปิดใช้บริการ และโทรฟรีเบอร์ดีแทค ตั้งแต่ 22.00 -17.59 น. (นอกช่วงเวลา คิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งาน) ใช้ได้ถึงเที่ยงคืนของวันถัดไปจากวันที่เปิดใช้บริการ หลังจากนั้นคิดค่าโทรตามโปรโมชั่นปัจจุบันที่ใช้งาน หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
  2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์โทรฟรี เน็ตฟรี ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยหากยกเลิกสิทธิ์โทรฟรี เน็ตฟรีแล้ว จะไม่สามารถกลับมาขอรับสิทธิ์การใช้งานโทรฟรี เน็ตฟรีได้อีก
  3. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น
  4. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
  5. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนดผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม
  6. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทะเบียนเลขที่ / เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548