ดูคลิปได้เต็มสปีด กับแพ็กเสริมดู YouTube และ LINE TV

เงื่อนไขการใช้บริการ

รายละเอียดบริการเสริม YouTube+LINE TV (Postpaid)

 1. บริการเสริม ยูทบและไลน์ทีวี คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการดีแทคแบบจดทะเบียน สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) และไลน์ทีวี (LINE TV) แบบจำกัดปริมาณ บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) และไลน์ทีวี (LINE TV)  ผ่านการรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE  
 2. ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้งานบริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี YouTube+LINE TV ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  2.1. ช่องทางสมัคร:

  • แพ็กเกจยูทูบและไลน์ทีวี 1GB 69 บ. 5 วัน USSD *104*563#  (ไม่คิดค่าบริการ)
  • แพ็กเกจยูทูบและไลน์ทีวี 3GB 169 บ. 15 วัน USSD *104*564#  (ไม่คิดค่าบริการ)
  • 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค
  • ดีแทค เซ็นเตอร์

  2.2. ช่องทางยกเลิก:

  • 1678 ดีแทคคอลเซ็นเตอร์ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • สำนักงานบริการลูกค้าดีแทค
  • ดีแทค เซ็นเตอร์

  2.3. ช่องทางตรวจสอบปริมาณการใช้งานคงเหลือ :

  • บริการด่วนพิเศษ (USSD) *121*6*9# (ไม่คิดค่าบริการ)
  • e-service
  • dtac แอพพลิเคชั่น
 3. บริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี มีรายละเอียดดังนี้
  • 3.1. แพ็กเกจยูทูบและไลน์ทีวี 1GB 69 บ. 5 วัน จะถูกคิดค่าบริการเสริม 69 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน แอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) และไลน์ทีวี (LINE TV)  1 กิกกะไบต์ ภายในเวลา 23:59 ของวันที่5 นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจนี้

   3.2. แพ็กเกจยูทูบและไลน์ทีวี 3GB 169 บ. 15 วัน จะถูกคิดค่าบริการเสริม 169 บาท รับสิทธิ์ใช้งาน แอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) และไลน์ทีวี (LINE TV)  3 กิกกะไบต์ ภายในเวลา 23:59 ของวันที่15 นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจนี้

   3.3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิ์การใช้แพ็กเกจบริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี นี้ก็ต่อเมื่อได้รับ SMS ยืนยันภายใน 1 ชม. หลังจากทำการสมัคร กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการใช้งานก่อนได้รับ SMS ยืนยัน ระบบจะคิดอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามตามโปรโมชั่นที่มีอยู่

   3.4. แพ็กเกจยูทูบและไลน์ทีวี ผู้ใช้บริการดีแทคแบบจดทะเบียน สมัครใช้งานได้เฉพาะลูกค้าที่ใช้แพ็กเกจหลักเป็น Love & Roll หรือ Love buffet เท่านั้น

   3.5. ค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) และไลน์ทีวี (LINE TV) ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่น Love & Roll หรือ Love buffet ที่มีอยู่

   3.6. เวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น และระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานบริการเสริม LINE คือ

    • iOS:         YouTube version 10.24.11629 LINE TV version 1.3.0
    • Android:   YouTube version 10.24.57 LINE TV version 1.4.0

   3.7. การใช้งาน share วีดิโอคลิปจากยูทูบหรือไลน์ทีวีไปยัง LINE Chat, LINE Timeline, Facebook, Twitter, Google+, Email, message, Socialhub ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่น Love & Roll หรือ Love buffet ที่มีอยู่

   3.8. ข้อความแจ้งเตือน หรือ Push Notification, การใช้งาน Like sharing และ Fan sharing ไปยัง LINE Timeline ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่น Love & Roll หรือ Love buffet ที่มีอยู่ โดยสามารถปิด Notification ได้ โดยเข้าไปที่ แอพพลิเคชั่น LINE TV, settings -> Push Notifications -> OFF, Like sharing to LINE Timeline -> OFF, Fan sharing to LINE Timeline -> OFF

   3.9. การกด link ออกนอกแอพพลิเคชันยูทูบและไลน์ทีวี หรือ ใช้งาน link ที่นอกเหนือจาก แอพพลิเคชันยูทูบและไลน์ทีวี ไม่รวมอยู่ในบริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่น Love & Roll หรือ Love buffet ที่มีอยู่

   3.10. การใช้งานแอพพลิเคชั่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ หรือการอัพเดตอัตโนมัติจากตัวเครื่อง ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามโปรโมชั่น Love & Roll หรือ Love buffet ที่มีอยู่

   3.11. การใช้งานบริการอื่นๆอาจกระทบต่อการใช้งานในแพ็กเกจเสริมนี้

   3.12. อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

   3.13. ผู้ใช้บริการ MultiSim สามารถสมัครใช้งานแพ็คเกจนี้ได้

   3.14. บริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน ยูทูบและไลน์ทีวี ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้นๆ

   3.15. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์ จากบริการเสริม ยูทูบและไลน์ทีวี อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดัง กล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 4. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อจะขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญานของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ
 5. ระบบการจัดเก็บและการคำนวณค่าบริการ จะยึดถือตามระบบของบริษัทเป็นหลัก
 6. ผู้ใช้บริการต้องใช้งานอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และผู้ใช้บริการเสริม ยูทูปและไลน์ทีวี จะต้องไม่ใช้บริการหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการในเชิงพาณิชย์ หรือใช้บริการในลักษณะเป็นการหยาบ ลามก อนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือขัดต่อสัญญาหรือ ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการข่มขู่ รวบกวน คุกคาม ล่วงเกิน หรือละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง ไม่ใช้ในลักษณะเป็นการแทรกแซงการใช้บริการหรือก่อให้เกิดความเสียหายหรือผล กระทบด้านเทคนิคต่อผู้ให้บริการหรือโครงข่ายโทรคมนาคมอื่น หากไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการได้ทันที และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวและจะต้องถูกดาเนินคดีทั้งทาง แพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการ ส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 8. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330