1)
คุณจะแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาใช้ dtac online community หรือไม่
(กรุณาให้คะแนนตามลำดับความเหมาะสม โดย 10 หมายถึง "แนะนำแน่นอน" และ 0 หมายถึง "ไม่แนะนำเด็ดขาด")
109876543210
2)
ปกติคุณเข้ามาทำอะไรใน dtac online community (เลือกได้หลายคำตอบ)
3)
ที่ผ่านมาคุณได้รับคำตอบของสิ่งที่คุณค้นหาใน dtac Online Community หรือไม่ (เลือกได้คำตอบเดียว)
4)
ส่วนใหญ่คุณค้นหาคำตอบใน dtac Online Community อย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1)
5)
กรุณาให้คะแนน dtac Online Community ตามคุณลักษณะต่อไปนี้
ยอดเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
แย่
ความง่ายต่อการค้นหาคำตอบ
คุณภาพของเนื้อหาในคลังความรู้
คุณภาพของข้อมูลเนื้อหา/คำตอบในกระทู้
ความรวดเร็วของการได้รับคำตอบ
ความเร็วของการแสดงผลหน้าเว็บไซต์
การ log in ด้วย Facebook/Gmail
6)
กรุณาระบุรายละเอียดเพื่อให้ทาง dtac Online Community นำไปพัฒนาต่อไป (ถ้ามี)
7)
Username ที่คุณใช้ใน dtac online community
8)
email ที่คุณใช้ใน dtac online community