Vacancies

Officer, Shift B, NOC Front End Unit

Location : Bangkok Thailand

Supervisor, IB Bilateral Roll Out

Location : bangkok Thailand

Officer, Shift D, NOC Front End

Location : Bangkok Thailand

HRS Project Manager (contract 1 year)

Location : Bangkok Thailand

Assistant Manager, Project Management: A Team

Location : Bangkok Thailand