iPhone 6s และ iPhone 6s Plus ที่ dtac

สั่งซื้อ iPhone 6s Plus ผ่าน dtac | online store

 • iPhone 6s
 • เปรียบเทียบ
 • โปรโมชั่น

ดีแทคใจดี

เริ่มต้นเพียง
5,900 บาท


พร้อม
ไม่ต้องชำระล่วงหน้า

 • รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 24 เดือน
 • ลูกค้าปัจจุบันไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ เมื่อสมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด

 iPhone 6s Plus 32GB
ราคาปกติ 11,900.-
รองรับเฉพาะเครือข่ายดีแทคเท่านั้น
ราคาพิเศษ (บาท)
 • 5,900
 • 6,400
 • 6,700
 • 8,900
แพ็กเกจเริ่มต้น
 • 1099
 • 899
 • 699
 • 599
 • เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครื่องข่ายใช้เบอร์เดิม
  2. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 1 เครื่อง (1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ต่อ 1 เครื่อง) และลูกค้าแพ็กเกจ Share รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
  3. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด
   • สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน ชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  4. กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงตามที่ได้รับ
  5. ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด
  6. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  7. สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
  8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน ตามจำนวนเดือนที่กำหนด
  10. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ, แพ็กเกจ U-FIN 249/449 ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

เพิ่มความคุ้มครองนาน 2 ปี ด้วย AppleCare+

รายละเอียด