iPad เล่นเน็ตไม่อั้น

 • iPad Pro
 • iPad
 • iPad mini 4
 • เปรียบเทียบ
 • ราคา
 • แพ็กเกจ และ บริการ

iPad ที่ดีแทคเริ่มต้นเพียง 13,900 บาท พร้อมรับฟรี Multi Sim 1 ปี มูลค่า 3,000 บาท
พิเศษ! ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมรับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาท เหลือเพียง 12,400 บาท

ราคาพิเศษไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า **

แพ็กเกจเริ่มต้น 599

จ่ายค่าบริการล่วงหน้า 3,000 *
(คืนส่วนลดนาน 10 เดือน)

แพ็กเกจเริ่มต้น 599

17,400

13,900

21,400

17,900

17,400

13,900

21,400

17,900

24,400

20,900

30,400

26,900

38,400

34,900

ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาท

สำหรับลูกค้าปัจจุบัน เปิดเบอร์ใหม่ เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม

 • * ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ** ระยะสัญญา 12 เดือน

โปรโมชั่นผ่อน 0% ผ่านบัตรเครดิต สำหรับ iPad ทุกรุ่น

ระยะเวลาผ่อน บัตรเครดิต
ผ่อน 0% 24 เดือน บัญชีซิตี้แบงก์เรดดี้เครดิต
ผ่อน 0% 10 เดือน บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ / บัตรเครดิตยูโอบี / บัตรเครดิตกสิกรไทย / บัตรเครดิตกรุงไทย /
บัตรเครดิตกรุงศรี / บัตรเครดิตซิตี้แบงก์ / บัตรเฟิร์สช้อยส์ / บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

หมายเหตุ

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครหรือมีแพ็กเกจหลักแบบรายเดือน มูลค่าหลังหักส่วนลดตั้งแต่ 599 บาทขึ้นไป
 2. โปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน ไม่ร่วมรายการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืน

โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนเมื่อผ่อนชำระ 0% 10 เดือน

บัตรเครดิต โปรโมชั่นการรับเครดิตเงินคืน ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บัตรเครดิตในเครือกรุงศรีฯ / เฟิร์สช้อยส์
แบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 16,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
ลงทะเบียน SMS พิมพ์ MIS2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัญชีบัตรหลัก 16 หลัก ส่งมาที่ 061-404-5555 ก่อนทำรายการผ่อนชำระ รอรับข้อความตอบกลับ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท

บัตรเครดิต ซิตี้แบงก์
รับเครดิตเงินคืน 3% รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน

บัตรเครดิตกรุงเทพ
แบ่งชำระตั้งแต่ 17,000 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป เลือกรับเครดิตเงินคืน 200 บาท หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% เมื่อแลกคะแนนสะสมฯ เท่ากับยอดราคาสินค้า (ยกเว้นบัตรเครดิตไทเทเนียมทุกประเภท บัตรเครดิตแอร์เอเชีย และบัตรเสริม) ลงทะเบียนแลกคะแนนสะสมทาง SMS พิมพ์ BSMP เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักส่งมาที่ 4712922 (ครั้งละ 3 บาท) รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,400 บาทต่อท่าน ตลอดรายการ

รู้ไว้สบายใจ


เงื่อนไขการซื้อเครื่อง iPad

 • ราคา iPad ในแต่ละรุ่นเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ดีแทคขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกันภายหลังจากที่ลูกค้าได้ทำการตรวจสอบและลงชื่อในใบรับสินค้าแล้ว
 • iPad และอุปกรณ์เสริมมีระยะเวลารับประกัน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อเครื่องโดยลูกค้าสามารถศึกษาเงื่อนไขการรับประกันได้จากคู่มือที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์


เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ รายปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน
 • ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560
 • รับส่วนลดค่าเครื่องโดยต้องสมัครหรือมีแพ็กเกจแบบรายเดือนเริ่มต้นตามที่กำหนด
 • ระยะสัญญา 12 เดือน
 • กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน เป็นการชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับ
 • กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่นไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายต่อ 1 เครื่องเท่านั้น


เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษพร้อมชำระค่าบริการล่วงหน้า

 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ รายปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน
 • ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560
 • รับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า โดยต้องสมัครหรือมีแพ็กเกจแบบรายเดือนเริ่มต้นตามที่กำหนดในแต่ละรุ่น
 • ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10 เดือน ระยะสัญญา 12 เดือน
 • กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน เป็นการชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับ
 • ระยะเวลาสัญญาขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นที่กำหนด โดยลูกค้าต้องเซ็นสัญญาการรับสิทธิ์ซื้อเครื่อง
 • กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น, ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนและแพ็กเกจลด 50% และ Share Package ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคามือถือข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายต่อ 1 เครื่องเท่านั้น
 • สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็กเกจ Tablet Net Non Stop

Tablet Net Non Stop 399
 • ค่าบริการรายเดือน 399 บาท
 • Internet ใช้ได้ต่อเนื่อง (4G/3G/EDGE)
  1.5GB (เพิ่มอีก 3.5GB นาน 12 เดือน)
 • dtac Wifi ไม่จำกัด รับสิทธิ์นานเท่ากับแพ็กเกจหลัก
Tablet Net Non Stop 599
 • ค่าบริการรายเดือน 599 บาท
 • Internet ใช้ได้ต่อเนื่อง (4G/3G/EDGE)
  8GB (เพิ่มอีก 10GB นาน 12 เดือน)
 • dtac Wifi ไม่จำกัด รับสิทธิ์นานเท่ากับแพ็กเกจหลัก
Tablet Net Non Stop 899
 • ค่าบริการรายเดือน 799 บาท
 • Internet ใช้ได้ต่อเนื่อง (4G/3G/EDGE)
  15GB (เพิ่มอีก 17GB นาน 12 เดือน)
 • dtac Wifi ไม่จำกัด รับสิทธิ์นานเท่ากับแพ็กเกจหลัก
Tablet Net Non Stop 1,099
 • ค่าบริการรายเดือน 999 บาท
 • Internet ใช้ได้ต่อเนื่อง (4G/3G/EDGE)
  20GB (เพิ่มอีก 22GB นาน 12 เดือน)
 • dtac Wifi ไม่จำกัด รับสิทธิ์นานเท่ากับแพ็กเกจหลัก

- รับสิทธิ์ใช้ 4G / 3G ความเร็วสูงสุด 42Mbps หลังครบจำนวนที่กำหนดจะปรับลดความเร็วไม่เกิน 128 Kbps สำหรับแพ็กเกจ 399 และ 384 Kbps สำหรับแพ็กเกจตั้งแต่ 599 ขึ้นไป
- อัตราค่าโทรทุกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท SMS ข้อความละ 2 บาท MMS ข้อความละ 5 บาท
- ค่าบริการโทรในแพ็กเกจและค่าบริการส่วนเกิน คิดเป็นแบบนาทีโดยเศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที

dtac Multi SIM คืออะไร?

บริการหนึ่งหมายเลข หลายซิม โดยลูกค้ามีหมายเลขดีแทค 1 หมายเลข สามารถเปิดบริการซิมเสริมได้ในหมายเลขเดียวกัน (สูงสุดได้ 5 ซิม) เพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์อันใหม่ของคุณ เช่น iPad โดยสามารถแชร์การใช้งานและการคิดค่าบริการได้ภายในหมายเลขเดียวกัน เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

เพียงซื้อ iPad Pro iPad Air 2 และ iPad mini 4 ที่ดีแทค

ฟรีค่าบริการ dtac Multi SIM นาน 1 ปี มูลค่า 3,000 บาท * (ปกติ 250 บาท / เดือน)

*รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่ซื้อเครื่อง iPad Pro iPad Air 2 และ iPad mini 4 ที่ดีแทค พร้อมมีแพ็กเกจหลักแบบรายเดือนตามที่กำหนด โดยได้รับสิทธิ์ฟรีค่าบริการ จำนวน 1 ซิม